E-novice

Nagrada Prešernovega sklada za književnost

 

2018 Simona Semenič
2017 Mojca Kumerdej, Tomaž Lavrič
2016 Cvetka Lipuš
2015 Marjan Strojan
2014 Vladimir Kos, Alenka Sottler
2013 Gorazd Kocijančič, Marija Javoršek
2012 Andrej E. Skubic
2011 Emil Filipčič, Lila Prap
2010 Andrej Rozman - Roza, Miklavž Komelj
2009 Goran Vojnović
2008 Prmož Čučnik
2007 Suzana Tratnik
2006 Milan Kleč, Maja Vidmar
2005 Milan Vincetič
2004 Iztok Geister
2003 Andrej Medved
2002 Andrej Blatnik
2001 Peter Semolič
2000 Vinko Möderndorfer
1999 Jani Virk
1998 Uroš Kalčič
1997 Maja Novak
1996 Uroš Zupan, Vlado Žabot
1995 Mate Dolenc, Feri Lainšček, Sergej Verč
1994
1993 Evald Flisar, Zorko Simčič
1992 Marjan Tomšič
1991 Andrej Brvar, Drago Bajt
1990 Aleš Debeljak, Franček Rudolf
1989 Milan Dekleva, Maja Haderlap
1988 Ivo Svetina
1987 Alojz Ihan, Aleš Berger
1986 Milan Jesih, Renato Qualgia
1985 Gustav Januš, Teras Kermauner
1984 Boris A. Novak
1983 Andrej Kokot
1982 Branko Gradišnik
1981 Marko Kravos, Andrej Inkret
1980 Niko Grafenauer, Tone Partljič, Marjan Rožanc
1979 Dušan Jovanović, Drago Jančar, Ervin Fritz, Saša Vuga
1978 Vladimir Kavčič, Miroslav Košuta, Janko Messner, Janez Povše
1977 Vlado Habjan, Valentin Poljanšek
1976 Jože Javoršek, Svetlana Makarovič
1975 Bogomil Fatur, Florijan Lipuš
1974 Veno Taufer
1973 Primož Kovač, Tomaž Šalamun
1972 Peter Božič, France Forstnerič, Peter Levec, Jože Snoj
1971 Ela Peroci, Mitja Mejak
1970 Tone Kuntner, Tone Svetina, Rudi Šeligo, Dane Zajc
1969 Lojze Kovačič, Alojz Rebula, Janez Gradišnik
1968 Marjan Kolar, Dušan Moravec
1967 Andrej Hieng, Kajetan Kovič, Vasja Predan
1966 Ignac Koprivec, Žarko Petan
1965 Tone Pavček, Smiljan Rozman, Ciril Zlobec
1964 Ivan Minatti, Gregor Strniša, Milan Šega
1963 Lojze Krakar, Pavle Zidar
1962 Matej Bor, Mitja Mejak