E-novice

Testi in delovni listi za pouk geografije

Učiteljem geografije v osnovni šoli, ki uporabljate Modrijanove učbenike, so na voljo testi in delovni listi, povezani z vsebinami v učbenikih od 6. do 9. razreda. Testi in delovni listi vam bodo v pomoč zlasti pri pripravi na pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje znanja.

__________________________________

Testi za 6. razred

* Test 1 (Zemlja v vesolju)

* Test 2 (Upodabljanje Zemljinega površja in orientacija)

* Test 3 (Gibanje Zemlje in toplotni pasovi)

* Test 4 (Pregledni)

__________________________________

Testi za 7. razred

* Test 1 (Naša celina Evropa)

* Test 2 (Južna Evropa)

* Test 3 (Srednja Evropa)

* Test 4 (Zahodna Evropa)

* Test 5 (Severna Evropa)

* Test 6 (Vzhodna Evropa in Severna Azija)

* Test 7 (Azija)

* Test 8 (Pregledni)

__________________________________

Testi za 8. razred

* Test 1 (Afrika)

* Test 2 (Avstralija in Oceanija)

* Test 3 (Angloamerika)

* Test 4 (Latinska Amerika in polarna območja)

* Test 5 (Pregledni)

__________________________________

Testi za 9. razred

* Test 1 (Naravnogeografske značilnosti Slovenije)

* Test 2 (Prebivalstvo in naselja Slovenije)

* Test 3 (Gospodarstvo Slovenije)

* Test 4 (Pokrajine Slovenije - 1)

* Test 5 (Pokrajine Slovenije - 2)

* Test 6 (Pregledni)

__________________________________

Delovni listi za 9. razred

* Delovni list 1 (Dinarske pokrajine)

* Delovni list 2 (Podnebje dinarskih pokrajin)

* Delovni list 3 (Kraško površje)

* Delovni list 4 (Poselitev in gospodarstvo dinarskih pokrajin)

* Delovni list 5 (Cerkniško jezero)

* Delovni list 6 (Primorske pokrajine)

* Delovni list 7 (Podnebje primorskih pokrajin)

* Delovni list 8 (Gospodarstvo in poselitev pirmorskih pokrajin)

* Delovni list 9 (Lega in delitev panonskih pokrajin)

* Delovni list 10 (gospodarstvo in prebivalstvo panonskih pokrajin)

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.