E-novice

Testi za preverjanje znanja iz matematike od 6. do 9. razreda

Testi zajemajo matematično snov od 6. do 9. razreda osnovne šole in temeljijo na Modrijanovih učbenikih za matematiko Kocka.

__________________________________

Testi za 6. razred

* Dolžina, masa, obseg A

* Dolžina, masa, obseg B

* Osnovni geometrijski pojmi A

* Osnovni geometrijski pojmi B

* Ulomki A

* Ulomki B

__________________________________

Testi za 7. razred

* Deljivost;Točka, premica, krožnica A

* Deljivost;Točka, premica, krožnica B

* Deljivost;Točka, premica, krožnica C

* Množenje, deljenje ulomkov; Štirikotnik A

* Množenje, deljenje ulomkov; Štirikotnik B

* Ulomki A

* Ulomki B

* Ulomki C

__________________________________

Testi za 8. razred

* Ploščine (1. raven)

* Ploščine (2. raven)

* Ploščine (3. raven)

* Funkcija

* Potenca A

* Potenca B

* Racionalna števila A

* Racionalna števila B

* Racionalna števila C

__________________________________

Testi za 9. razred

* Enačba A

* Enačba B

* Enačba C

* Linearna funkcija A

* Linearna funkcija B

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.