E-novice

Knjiga

Adesso parliamo italiano I

Italijanska vadnica, 1. del

Robert Čepon

delovni učbenik

format: 200 × 288

strani: 216

vezava: mehka

ISBN: 9789612415785

cena: 19,10 €

na zalogi

Italijanska vadnica z elementi slovnice je namenjena zlasti tistim, ki se italijanščine učijo v srednji šoli, prav pa bo prišla tudi vsem, ki se s tem jezikom seznanjajo na raznih tečajih ali kot samouki, ter študentom prvega letnika italijanistike.
Vadnica je priročnik za utrjevanje in poglabljanje izbranih slovničnih vsebin in se lahko uporablja poleg učbenikov italijanskega jezika. Izmed slovničnih poglavij so poudarjena zlasti tista, ki slovenskemu uporabniku povzročajo največ težav. To so predlogi, osebni zaimki, opozicija imperfekt – perfekt, sosledica časov, odvisni govor. Daljša slovnična poglavja (osebni zaimki, predlogi, konjunktivni odvisniki …) so skupaj z vajami razdeljena na več sekcij, kar omogoča postopno obravnavo in učenje izbranih vsebin.
Slovensko-italijanski slovar vsebuje le tiste besede, ki so vključene v vaje iz prevajanja v italijanščino. V prilogi na koncu vadnice so preglednice glagolskih oblik in rešitve vaj.
V prvem delu je 162 vaj.

Kazalo

na vrh strani
SAMOSTALNIK / NOME 7
■ Samostalniki s posebnostmi v tvorbi množine / Nomi con plurale particolare 11
■ Tvorba samostalnikov ženskega spola / Formazione del femminile 15
PRIDEVNIK / AGGETTIVO IN ZAIMEK / PRONOME 19
■ Pridevniki s posebnostmi v tvorbi množine / Aggetivi con plurale particolare 19
■ Pridevniki buono, bello, quello / Aggettivi buono, bello, quello 27
■ Stopnjevanje pridevnika / Gradi dell'aggettivo 31
Primernik / Comparativo 31
Presežnik / Superlativo 36
■ Kazalna pridevnika in zaimka questo in quello / Aggettivi e pronomi dimostrativi questo e quello 43
■ Svojilni pridevniki in zaimki / Aggettivi e pronomi possessivi 46
■ Osebni zaimki / Pronomi personali 53
Poudarjeni osebni zaimki / Pronomi personali tonici 53
Nepoudarjeni osebni zaimki / Pronomi personali atoni 56
Delni zaimek / Pronome partitivo 64
Zaobešanje nepoudarjenih osebnih zaimkov in členkov ci in ne v povedi 67
■ Vprašalni zaimki, pridevniki in prislovi / Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 72
PREDLOG / PREPOSIZIONE 79
Raba predlogov 79
Predlogi pred geografskimi imeni 85
Druge rabe predlogov 98
Predložne zveze / Locuzioni prepositive 106
GLAGOL / VERBO 109
Pregled glagolskih oblik 109
■ Sedanjik / Presente, Pr 110
Sedanjik povratnih glagolov in glagola andarsene 118
Passato prossimo / PP, sestavljeni preteklik 125
Passato prossimo povratnih glagolov in glagola andarsene 137
■ Imperfekt / Imperfetto, IM 144
■ Prihodnjik / Futuro semplice, F 159
■ Pogojnik / Condizionale semplice, C 164
■ Velelnik / Imperativo 170
Nepoudarjeni osebni zaimki ter členka ci in ne ob velelniku 176
SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR 181
REŠITVE VAJ 185
PRILOGA 208
Preglednice glagolskih oblik 208
Glavni in vrstilni števniki 216

 

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Adesso parliamo italiano II

Italijanska vadnica, 2. del

Robert Čepon

delovni učbenik

Italijanska vadnica z elementi slovnice je namenjena zlasti tistim, ki se italijanščine učijo v srednji šoli, prav pa bo prišla tudi vsem, ki se s tem jezikom seznanjajo na raznih tečajih ali kot samouki, ter študentom prvega letnika italijanistike.
Vadnica je priročnik za utrjevanje in poglabljanje izbranih slovničnih vsebin in se lahko uporablja poleg učbenikov italijanskega jezika. Izmed slovničnih poglavij so poudarjena zlasti tista, ki slovenskemu uporabniku povzročajo največ težav. To so predlogi, osebni zaimki, opozicija imperfekt – perfekt, sosledica časov, odvisni govor.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.