modrijan logotip
euroman logotip
   
 
o zbirki | prevajalci | drugi sodelavci | naročila | english
 
 

avtorji spremnih besedil

Lidija Dimkovska Komparativistka, doktorirala iz romunske književnosti, rojena v Skopju v Makedoniji, živi in dela v Ljubljani. Je pesnica, esejistka, literarna teoretičarka in prevajalka, članica makedonskega pisateljskega društva in makedonskega PEN-a. Izdala je več pesniških zbirk, eno tudi v romunščini, slovenščini in angleščini, ter roman Skrita kamera. Napisala je spremno besedo k romanu Naš posebni poročevalec Florina Lăzărescuja.

 

Mita Gustinčič Pahor Lektorica za švedski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je študirala angleški in španski jezik s književnostjo. S švedskim jezikom se je srečala pri lektoratu na Filozofski fakulteti in kasneje študij nadaljevala na Švedskem, na Univerzi v Uppsali. Poleg poučevanja se ukvarja tudi s prevajanjem. Med drugim je prevedla kriminalni roman švedske pisateljice Lize Marklund z naslovom Studio seks. Pri Euromanu je sodelovala kot avtorica spremne besede k romanu Resnici na ljubo Torgnyja Lindgrena.

 

Vesna Kondrič Horvat Doktorica literarnih znanosti, zaposlena kot izredna profesorica za novejšo nemško književnost na Filozofski fakulteti Univerze Maribor. V težišču njenega raziskovanja so književnost 20. stoletja, švicarska književnost, medkulturna germanistika in germanistika kot kulturologija. Kot gostujoča profesorica je predavala na univerzah v Jeni, Leipzigu, Wroclawu in Gradcu, redno se udeležuje znanstvenih srečanj doma in v tujini. Uredila je monografijo Slowenisch-österreichische Kafka-Studien (1998) in izdala monografijo o švicarskih prozaistkah v 70. in 80. letih 20. stoletja z naslovom Der eigenen Utopie nachspüren (2002). Je članica žirije za mednarodno literarno nagrado Vilenica. Za zbirko Euroman je napisala spremno besedo h kratkim zgodbam Luksemburžana Guya Helmingerja.

 

Katarina Marinčič Francistka in anglistka, docentka za francosko književnost na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani. Kot pisateljica je nase opozorila že s prvencem Tereza (1989); pozneje je izdala še romana Rožni vrt (1992) in
Prikrita harmonija
(2001), ki ji je prinesel nagrado Kresnik, ter zbirko kratke proze O treh (2005), nagrajeno z Dnevnikovo fabulo 2007. Piše tudi članke in spremna besedila, zlasti k izdajam velikih francoskih avtorjev. Pri zbirki Euroman je sodelovala kot avtorica spremne besede k romanu pisateljskega kolega Draga Jančarja Drevo brez imena.

 

Sergio Sozi Literarni kritik, pisatelj, pesnik in novinar kulturnih rubrik. V Italiji objavlja od leta 1990. Leta 1995 je ustanovil literarni tromesečnik I polissenidi – Cultura e Idee in bil pet let njegov glavni urednik. Sodeloval je z italijanskima dnevnikoma L'Unità in Il Giornale dell'Umbria, Radiom Slovenija ter literarnima revijama Trieste Arte e Cultura in Nova Revija. Izdal je pesniško zbirko Oggetti volanti (2005) ter zbirko kratkih zgodb Il Maniaco e altri racconti (2007). Prozo in poezijo je objavil v več antologijah ter slovenskih in italijanskih revijah (Primorska srečanja, Paralele, Polimnia). Je selektor in avtor spremne besede k antologiji italijanske kratke proze Papir in meso (2005). Napisal je spremno besedo k romanu Nova finska slovnica DiegaMaranija.

 

Rok Vevar Kritik za področje scenskih umetnosti (sodobni ples, balet in gledališče) pri dnevniku Večer. Študiral je primerjalno književnost (FF) in gledališko režijo (AGRFT). Kot publicist je objavljal za dnevne časopise in za strokovne periodične publikacije, prispeval članke za gledališke liste, uredil kataloge več festivalov sodobnih scenskih umetnosti. Kot dramaturg je sodeloval pri več projektih (Plesni teater Ljubljana) in bil večkrat član ekipe dramaturgov na dramaturških »coachingih« po Evropi (Talin, Estonija; Zagreb, Hrvaška). Trenutno vodi program Pre-glejevega laboratorija (seminar dramskega pisanja; Gledališče Glej in KD Integrali). Pri zbirki Euroman je sodeloval kot avtor spremne besede k romanu Država na meji Emila Todeja.


uredniki

Bronislava Aubelj Klasična filologinja, urednica. Sestavila je priročnike Antična imena po slovensko (1997), Sentence. Modrosti starih Rimljanov (2003) in Antična mitologija (2006). Poleg proznih in pesniških besedil ter leksikonov, učbenikov in drugih priročnikov s področja klasičnih jezikov in književnosti ureja tudi dela z najrazličnejših drugih področij. Je avtorica zasnove zbirke Euroman in njena sourednica. Sestavila je uredniško skupino ter vodila in spremljala ves proces nastajanja zbirke od oddaje rokopisov do tiska. Uredila je francosko, grško, ciprsko in irsko delo.

 

Tatjana Jamnik Slovenistka, urednica, lektorica, prevajalka iz češčine in poljščine ter pisateljica in pesnica. Z založbo Modrijan sodeluje več kot eno leto kot urednica domačega in prevodnega leposlovja. Trenutno pripravlja prevod romana Sežigalec trupel češkega pisatelja Vladislava Fuksa. Pri zbirki Euroman je sodelovala kot urednica češkega, poljskega in slovaškega romana.

 

Saša Jerele Francistka in komparativistka, svobodna prevajalka iz francoščine. Prevaja zahtevnejša leposlovna in humanistična dela; eden najpomembnejših je roman Hadrijanovi spomini Marguerite Yourcenar (2001), za katerega prevod je leta 2002 prejela priznanje za mladega prevajalca. Zdaj prevaja Renanovo Jezusovo življenje. Je sourednica zbirke Euroman. Sestavila in vodila je prevajalsko skupino, organizirala izbiranje naslovov ter spremljala ves proces nastajanja zbirke. Uredila je bolgarsko, estonsko, finsko, luksemburško, portugalsko, špansko in švedsko delo.

 

Marta Kocjan - Barle Slovenistka, lektorica za govor na Radiu Ljubljana, urednica leksikografskih izdaj pri DZS, MKZ in Modrijanu. Skupaj z Dragom Bajtom je uredila Slovenski veliki leksikon (MKZ, 2003–05; 2007) in Splošni religijski leksikon (Modrijan, 2007); pri obeh je sodelovala tudi kot soavtorica geselskih člankov ter poskrbela za izgovor in naglaševanje iztočnic. Je avtorica Abecede pravopisa (1992, 31999) in (so)avtorica učbeniških kompletov za slovenščino Znanka ali uganka. Dolga leta zahtevnega leksikografskega urednikovanja je sklenila kot urednica pri zbirki Euroman – z branjem avstrijskega, italijanskega, litovskega in slovenskega romana.

 

Mija Longyka Slovenistka, urednica in lektorica knjig z najrazličnejših področij. Do upokojitve je urejala zlasti učbeniško literaturo, v zadnjih letih pa se kot sodelavka založbe Modrijan posveča tudi zahtevnejšim ali prestižnejšim monografijam (François Rabelais, Gargantua in Pantagruel, 2003; Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 2006; Tine Germ, Simbolika živali, 2006). Izmed knjig v zbirki Euroman je uredila latvijsko, madžarsko in malteško.

 

Aleš Učakar Komparativist, prevajalec iz nemščine, urednik. Bil je strokovni sodelavec pri Splošnem religijskem leksikonu (2007), zdaj soureja Ecovo Zgodovino grdega in zbirko Intermundia. Prevaja tako leposlovje (Heinrich Böll, Angel je molčal, 1999; Henning Mankell, Šepetalec vetra, 2005, Oko leoparda, 2007) kakor stvarno oziroma strokovno literaturo (Ernst Cassirer, Filozofija razsvetljenstva, 1998; Joseph Ratzinger, Bog in svet, 2003; Ludwig Wittgenstein, Kultura in vrednota, 2005; Josef Pieper, Neizpojna luč, 2007). Izmed knjig v zbirki Euroman je uredil nemško, nizozemsko in romunsko.

 

Julija Uršič Komparativistka, urednica. Leta 2000 je objavila delo Metamatika. Branja metafikcije; napisala je več spremnih besedil, strokovnih člankov in recenzij. Od leta 2004 je urejala prvo pravo Modrijanovo literarno zbirko – izbor vrhunskih sodobnih romanov –, v kateri je v treh letih izšlo deset knjig. Za zbirko Euroman je uredila Hotelski svet britanske pisateljice Ali Smith.


oblikovalci

Davor Grgičević Arhitekt po izobrazbi, a vsa leta po koncu študija deluje predvsem kot oblikovalec in ilustrator. Grafično in likovno je opremil mnoge Modrijanove učbenike, predvsem za otroke nižjih razredov osnovne šole. Tako rekoč vsako leto zasnuje podobo Modrijanovega razstavnega prostora na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. S svojim delom pa posega tudi na področja zunaj knjižnega založništva.

 

Branka Smodiš Arhitektka, samostojna ustvarjalka na področju grafičnega oblikovanja in glasbe. Z Modrijanom je začela sodelovati pred poldrugim letom. Oblikuje zlasti ilustrirane monografije (Joga zame Darije Čamernik, Umetniki v ateljeju Tihomirja Pinterja, Carmina Burana itd.). Oblikovala je tudi založbin šestmesečnik – časopis Modrijan in video predstavitev zbirke euroman.

 

Vesna Vidmar Industrijska oblikovalka, prejemnica dveh študentskih Prešernovih nagrad, udeleženka več mednarodnih oblikovalskih delavnic po Evropi (Belgija, Finska, Norveška), sodelovala pri pripravi svetovnega kongresa industrijskih oblikovalcev ICSID (1991/92), udeleženka skupinske razstave EWOL (European ways of life) v Carrousel du Louvre v Parizu (2002). Od leta 1997 samostojna delavka v kulturi na področju vizualnih komunikacij. Sooblikovanje zbirke Euroman je bilo njeno prvo sodelovanje z založbo Modrijan.


tehnični uredniki

Goran Čurčič Tehnični urednik, pri založbi zadolžen za postavljanje zahtevnejših publikacij. Kos je tako rekoč vsem programom za grafično oblikovanje, ki se uporabljajo v knjižnem in časopisnem založništvu. Redno pripravlja spomladansko-jesenski časopis Modrijan. Tehnično je uredil šest del v zbirki Euroman in celotno zbirko pripravil za tisk.

 

Dušan Obštetar Tehnični urednik, pri Modrijanu zadolžen predvsem za učbeniško literaturo in koprodukcijske izdaje. Poskrbel je za prelom enajstih del v zbirki Euroman.

 

Kazimir Rapoša Dolgoletni urednik in tehnični urednik na Cankarjevi založbi, zdaj upokojen; z založbo Modrijan sodeluje predvsem pri grafični pripravi leposlovnih besedil. Zasnoval je podobo knjižnega bloka zbirke Euroman ter izbral tipografijo.

 
 
 
o zbirki | prevajalci | drugi sodelavci | naročila | | na vrh strani | |
  © Modrijan založba, d.o.o. | spletna stran: imagines