Avtor

Robert Brus

slovenski naravoslovec, znanstveni pisec, 1965

Dr. Robert Brus je študiral gozdarstvo, na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani pa je tudi doktoriral. Kot visokošolski učitelj in raziskovalec je zaposlen na Biotehniški fakulteti, kjer predava o dendrologiji, žlahtnjenju gozdnega drevja ter okrasnem drevju in grmovnicah. Raziskovalna področja, s katerimi se ukvarja, so predvsem morfološka in genetska variabilnost lesnatih rastlin, ohranjanje gozdnih genskih virov in biogeografija. Že skoraj dve desetletji sistematično fotografira drevesne in grmovne vrste in fotografije objavlja v različnih medijih.
Njegova bibliografija obsega skoraj 400 enot, med njimi je 24 izvirnih znanstvenih člankov in več poglavij v znanstvenih monografijah. Redno pripravlja poljudne objave in organizira strokovne ekskurzije. V soavtorstvu je napisal dve knjigi o drevesnih in grmovnih vrstah: Naše drevesne vrste (1999) in Sprehod po gozdu (2002), samostojno pa še knjige Drevesne vrste na Slovenskem (2004), Dendrologija za gozdarje (2005) in Sto grmovnih vrst na Slovenskem (2008).

Knjige

na vrh strani

Drevesa in grmi Jadrana »

Robert Brus »

Drevesa in grmi Jadrana so prva knjiga pri nas, v kateri je predstavljeno izjemno bogastvo drevesnih in grmovnih vrst vse vzhodne jadranske obale od Trsta prek Slovenije, Hrvaške z Istro, Kvarnerjem, Dalmacijo in otoki pa vse do Črne gore. V njej je predstavljenih 126, s krajšimi omembami ali fotografijami pa skoraj 200 domačih in tujih, pogosto malo znanih vrst toplih obmorskih predelov. Okoli 900 fotografij prikazuje drevesa na zanje značilnih, pogosto prepoznavnih nahajališčih v naravi ali mestih vzdolž vse jadranske obale, slike značilnih podrobnosti pa omogočajo lahko prepoznavanje vrst.

več »