Avtor

Gian Biagio Conte

italijanski klasični filolog, 1941

Gian Biagio Conte je od leta 2001 profesor latinske knji­ževnosti na Scuola Normale Superiore v Pisi. Pred tem je poučeval tudi na univerzah v Sieni in Pisi, kot gostujoči profesor pa na več uglednih angleških in ameriških univerzah (Oxford, Cambridge, Princeton, Berkeley in Stanford). Je soustanovitelj in urednik revije Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici. Napisal je vrsto del o rimski poeziji in romanu (Virgilio: il genere e i suoi confini, 1984; Virgilio: l'epica del sentimento, 2002), o sistemu zvrsti in medbesedilnosti v rimski književnosti (Memoria dei poeti e sistema letterario, 1974, 2. izd. 1985, angl. prev. The Rhetoric of Imitation, Ithaca/London 1987; Generi e Lettori: saggi su Lucrezio, l'elegia d'amore, l'enciclopedia di Plinio, Milano 1991, angl. prevod Genres and Readers, Baltimore 1994) in o Petronijevem Satirikonu (L'Autore nascosto: Un'interpretazione del Satyricon di Petronio, 1997, angl. prev. The Hidden Author, Berkeley 1996). Conte je tudi avtor več antologij latinske književnosti, latinske slovnice in slovarja (Il dizionario della lingua latina, 2000, soavtorja E. Pianezzola in G. Ranucci) ter nove kritične izdaje Vergilijeve Eneide (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 2009).

Knjige

na vrh strani

Zgodovina latinske književnosti »

Od začetkov do padca rimskega cesarstva

Gian Biagio Conte »

Zgodovina latinske književnosti (Letteratura latina: manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano, 1987; zadnja prenovljena izdaja 2004) je pregledno znanstveno delo, v mednarodni strokovni javnosti priznano kot temeljno za področje latinske književnosti. Knjiga bo nepogrešljiv priročnik za vse, ki se strokovno ukvarjajo s književnostjo, kulturo in zgodovino rimske antike, z latinsko književnostjo poznejših obdobij in recepcijo latinske antike v srednjem in novem veku. Najpomembnejši izviren prispevek Contejeve knjige je sinteza med tradicionalno filologijo in sodobnimi teorijami literarnih zvrsti.

več »