Avtor

Ljuba Dornik Šubelj

slovenska zgodovinarka, 1949

Ljuba Dornik Šubelj je po diplomi na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani v letih 1973–83 poučevala v Izobraževalnem centru organov za notranje zadeve v Tacnu, v letih 1983–90 je bila v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve samostojni analitik v raziskovalni skupini za proučevanje zgodovine organov za notranje zadeve, od leta 1990 je delala v arhivu Ministrstva za notranje zadeve, od leta 1998 pa v Arhivu Republike Slovenije. Poleg člankov iz zgodovine in arhivistike je objavila knjige Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo (1999), Navodila za delo varnostnih organov v Sloveniji (2003, z L. Šturmom in P. Čelikom), leta 2011 pa Med zvezdo in križem. Spomini Jožeta Lampreta in Prijatelj ali sovražnik? Dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem (1944–1980). Sodeluje pri domačih in mednarodnih posvetovanjih na temo arhivov nekdanjih političnih policij, obveščevalnih služb, osebnih dosjejev političnih policij in varnostnih služb ter usod posameznikov v tem okviru. Je članica mednarodne zveze za zgodovino obveščevalnih služb IIHA.

Knjige

na vrh strani

Ozna in prevzem oblasti 1944–46 »

Ljuba Dornik Šubelj »

Ljuba Dornik Šubelj v knjigi najprej obravnava Varnostno obveščevalno službo in odsek za notranje zadeve kot predhodnika Oddelka za zaščito naroda (Ozna) v Sloveniji. Kot je Čeka (Vseruska izredna komisija za boj proti kontrarevoluciji in špijonaži) pomenila osnovo za vzpostavitev Leninove totalitarno nadzorovane države, je tudi v Sloveniji Vos pomenil podlago za razvoj vseh ostalih represivnih organizacij in oblik obveščevalnih ter varnostnih služb med drugo svetovno vojno in po njej. Iz raznovrstnih reorganizacij službe državne varnosti (Udba) med vojno in takoj po vojni (Knoj, Udv, Kos) izhaja splošna ugotovitev: bolj ko so se spreminjala imena, bolj je ostala struktura službe enaka, prav tako pa tudi njene naloge in sredstva, ki jih je pri delu uporabljala.

več »