Avtor

Marijan Lipovšek

slovenski skladatelj, pisec, fotograf, 1910–1995

Marijan Lipovšek je bil vsestranski človek. V slovenskem prostoru je najbolj prepoznaven kot skladatelj in pianist, bil pa je tudi urednik, predavatelj, pedagog, prevajalec in fotograf. Rodil se je v Ljubljani, kjer se je tudi šolal. Diplomiral je 1932 na Visoki šoli državnega konservatorija v Ljubljani (iz kompozicije in klavirja), nato si je leta 1933 pridobil diplomo mojstrske šole državnega konservatorija v Pragi in se v kompoziciji izpopolnjeval v Rimu (1939–40) ter v Salzburgu (1944). Na konservatoriju oz. Glasbeni akademiji v Ljubljani je poučeval klavir in teoretične predmete (1933–76), od leta 1961 kot redni profesor, na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete je predaval kot honorarni redni profesor razne glasbenoteoretske predmete in partiturno igro (1962–83). Bil je direktor Slovenske filharmonije (1956–64) in rektor Akademije za glasbo (1968–83).
V planinskih krogih se je Lipovšek uveljavil predvsem kot publicist, esejist, kritik, urednik, prevajalec, predavatelj, fotograf in alpinist. Za gorništvo in fotografijo ga je navdušil njegov profesor klavirja Janko Ravnik, eden vodilnih planinskih fotografov.

Knjige

na vrh strani

Kje so tiste steze »

Marijan Lipovšek »

Kje so tiste steze je tretja izdaja knjige Steze, smučišča in skale. Prva izdaja (z naslovom Steze, skale in smučišča) je izšla leta 1962, druga 1978, obe pri založbi Mladinska knjiga. Povod za tretjo izdajo je leto 2010, ko mineva sto let od avtorjevega rojstva.
Že od prve izdaje naprej velja Lipovškova knjiga za klasično planinsko literaturo, ki bi jo moral poznati vsak, ki mu gore pomenijo več kot le šport in rekreacijo. Čeprav je od izida prve izdaje preteklo skoraj petdeset let, je danes knjiga še vedno aktualna. Današnji čas nenehnega hitenja in površnosti, spremenjenih vrednot in ciljev, iskanja pravega smisla in početja je tisti, ki nas vabi, da v roke spet vzamemo knjigo, kot je tale.

več »