Avtor

Marko Zajc

Marko Zajc

slovenski zgodovinar, 1975

Marko Zajc je leta 2000 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani s temo Slovenski odmevi na protisrbske demonstracije v Zagrebu 1902. V letih 2001–05 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Magistrsko nalogo z naslovom Problem slovensko-hrvaške meje v 19. stoletju (Žumberško vprašanje) je uspešno zagovarjal leta 2003. Doktorsko disertacijo z naslovom Slovensko-hrvaški odnosi s posebnim ozirom na slovensko-hrvaško mejo 1830–1918 je zagovarjal leta 2006. Od oktobra 2005 do marca 2006 je kot avstrijski štipendist raziskoval na Dunaju. V letih 1999–2004 je na Radiu Študent pripravljal poljudnoznanstveno oddajo o zgodovini vsakdanjega življenja z naslovom Kocine zgodovine. Svoje prispevke objavlja tako v znanstvenih publikacijah kot tudi v osrednjih tiskanih medijih in na Radiu Slovenija.

Knjige

na vrh strani

Kje se slovensko neha in hrvaško začne »

Slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja

Marko Zajc »

Z odgovorom na to vprašanje se ukvarja zgodovinar dr. Marko Zajc, ki se v svoji knjigi sprašuje, kaj pravzaprav loči Slovence in Hrvate? Ali še bolje: kaj jih je ločevalo v stoletjih, ko sta oba naroda nastajala. In da bi razumeli zgodovino slovensko-hrvaške meje, moramo vedeti, kje so videli mejo ljudje pred stotimi, dvestotimi leti. Tu pa se stvari zanimivo zapletejo.

več »