Knjiga

Carmina Burana

Razširjen izbor

prevod in spremna beseda: Primož Simoniti

naslovnica: Branka Smodiš

format: 190 × 270

strani: 176

vezava: trda

izid: 2008

ISBN: 978-961-241-232-6

razprodano

Leta 1803 so med knjigami samostanske knjižnice benediktinske opatije Benediktbeuern (v dolini reke Loisach), ko so jo prenesli v dvorno knjižnico bavarskih vladarjev v München, odkrili dragocen rokopis, opremljen z osmimi prelepimi miniaturami. Rokopis vsebuje latinske, srednjevisokonemške in starofrancoske pesmi, nastale v 12. in zgodnjem 13. stoletju. Te, po vsebini večinoma ljubezenske, pivske in sploh veseljaške pesmi, so po Benediktbeuernu, imenovanem tudi Bura, dobile ime Carmina Burana. Bile so vseskozi priljubljene zlasti med študenti, svetovni sloves pa dolgujejo skladatelju Carlu Orffu, ki je leta 1937 na nekatere med njimi zložil scenično kantato.
Primož Simoniti je izbor in prevod pesmi prvič objavil leta 1976 in nato, nespremenjenega, še leta 1994. Nekatere izmed pesmi so izšle še leta 2000 v antologiji Srednjeveški cvetnik. Za pričujočo monografijo je izbor razširil ter dodal novo ali dopolnjeno spremno besedilo. Knjigo krasijo reprodukcije miniatur iz rokopisa, ki ga hrani Bavarska državna knjižnica v Münchnu.

Izdajo je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

Preberite odlomek

na vrh strani

In taberna quando sumus (CB 196)

1.
In taberna quando sumus,
non curamus, quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna,
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus, ut queratur.
Sed quid loquar, audiatur.
2.
Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt,
sed in ludo qui morantur,
ex his quidam denudantur;
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem,
sed pro Baccho mittunt sortem.
3.
Primo pro nummata vini;
ex hac bibunt libertini.
Semel bibunt pro captivis,
post hec bibunt ter pro vivis,
quater pro Christianis cunctis,
quinquies pro fidelibus defunctis,
sexies pro sororibus vanis,
septies pro militibus silvanis,
4.
octies pro fratribus perversis,
novies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus,
undecies pro discordantibus,
duodecies pro penitentibus,
tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege.
5.
Bibit hera, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus,
bibit rudis, bibit magus.
6.
Bibit pauper et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus,
bibit presul et decanus,
bibit soror, bibit frater,
bibit anus, bibit mater,
bibit ista, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.
7.
Parum durant sex nummate,
ubi ipsi immoderate
bibunt omnes sine meta,
quamvis bibunt mente leta.
Sic nos rodunt omnes gentes
et sic erimus egentes.
Qui nos rodunt, confundantur
et cum iustis non scribantur.

__________________________________

Pivska

Ko v gostilni se popiva,
nam ni mar, kaj grob pokriva,
rajši h kockam pohitimo
in pri igri se znojimo.
Kaj v gostilni se dogaja,
kjer nam cvenk je za točaja,
to, prijatelji, vprašajte.
Naj povem, poslušajte.

Prvi kocka, drugi pije,
tretji s punco v kot se skrije,
ta pri kockah nima sreče,
zadnjo capo s sebe sleče,
tisti priigra si hlače,
oni šel bo med berače;
mar nikomur ni pogreba,
vsakdo le za Bakha žreba.

Ena – zanj, ki da za vino
in napaja družbo fino,
dve – za te, ki v ječah ždijo,
tri – za te, ki še živijo,
štiri – za kristjane zbrane,
pet – za verne duše vdane,
šest – za sestre lahkožive,
sedem – za tatè kradljive,

osem – za popotne patre
in devet – za grešne fratre
in deset – za vse mornarje
in enajst – še za spletkarje,
dvanajst – pa za spokorjene,
trinajst – in za izgubljene;
še za kralja vrč nalijmo,
tudi papežu napijmo!

Pije gospodinja s farjem,
pije vitez z gospodarjem,
pije prvi, pije druga,
pije dekla, pije sluga,
pije pridni ob lenuhu,
pije beli ob črnuhu,
pije vztrajni z vetrnjakom,
pije modrijan z bedakom,

pije revež in izgnanec,
pije bolni in neznanec,
pije starček ob opatu,
pije dečko ob prelatu,
pijejo sestré in brati,
pije babica in mati,
pijejo čez vsako mero,
pije sto jih, tisočero.

Hitro novci so skopneli,
ker so vsi tako hiteli
in popivali nezmerno –
vendar je srce prešerno.
Zdaj nas bodo še zmerjali:
»Vse po grlu ste pognali!«
Zmérjavcem osramočenje,
večno naj zgube življenje!

© Modrijan založba, d. o. o., 2008