E-novice

Knjiga

Slovenija in njene pokrajine

Jurij Senegačnik»

naslovnica: Branka Smodiš

fotografije: Jurij Senegačnik»

format: 220 × 300

strani: 472

vezava: trda

izid: 2012

ISBN: 978-961-241-687-4

razprodano

Knjigo sestavlja osem vsebinskih sklopov. Prva dva sta namenjena obravnavi naše države kot celote, ostali pa pregledu slovenskih pokrajin z zamejstvom. Z vključitvijo vinjet z različnimi zanimivostmi in podrobnostmi je avtorju uspelo »razrahljati« čisto stroko ter ujeti privlačno ravnovesje med strokovnostjo in poljudnostjo.
Pomembna novost knjige je nova podrobna naravnogeografska členitev Slovenije na pokrajine, ki so v drugem delu knjige tudi sistematično predstavljene. Knjigi daje posebno vrednost tudi bogato kartografsko, grafično in slikovno gradivo, ki ga pri podobnih delih praviloma ne srečamo v tolikšnem obsegu. Poleg tega avtor pri obravnavi posameznih pokrajin poimensko navaja vidnejša slovenska podjetja, čemur se primerljiva geografska dela izogibajo.
Napisati knjigo o Sloveniji leta 2012, ko se soočamo s hudo gospodarsko krizo, ni preprosto. Podatki o gospodarskih pa tudi drugih družbenih kazalcih se namreč spreminjajo iz dneva v dan, na obzorju pa so dogajanja in procesi, ki jih z današnjimi očmi še ne moremo dovolj dobro ovrednotiti. Knjigo je torej treba videti predvsem kot dokument dosedanjega časa, kot nekakšen skrajšan in za širšo javnost prirejen prikaz vseh glavnih dosedanjih geografskih dognanj o Sloveniji in njenih pokrajinah.