Knjiga

Zgodovina lepote

Zgodovina lepote

Umberto Eco»

prevod: Maja Novak idr.

format: 170 × 235

strani: 440

vezava: trda, ščitni ovitek

izid: 2006; ponatis 2009

ISBN: 978-961-241-078-0

razprodano

Zgodovina lepote je pregled idej o Lepoti v kulturi Zahoda skozi stoletja. Odkriti poskuša zlasti tiste zglede, ko sta neka kultura ali neko zgodovinsko obdobje priznavala, da obstajajo stvari, ki jih je prijetno opazovati; tako nam prikazuje predmete, ki so jih ljudje skozi tisočletja šteli za lepe. Knjiga izhaja iz načela, da Lepota nikoli ni bila nekaj absolutnega in nespremenljivega, temveč si je v skladu z zgodovinskim obdobjem in deželo nadevala razne obraze. Primerke tega, kaj se jim zdi lépo, pa so nam zapustili slikarji, kiparji in arhitekti, pesniki in romanopisci.
Knjiga je prevod dela Storia della belleza (2004). Uredil in večino besedil je napisal Umberto Eco. Vsebuje 17 poglavij, ki jih prepredajo številne barvne reprodukcije umetniških del in odlomki iz literarnih del od antike do sodobnosti. Uvodni del prinaša enajst primerjalnih slikovnih preglednic, ki bralcu nazorno predočijo, kako se v različnih obdobjih ideje o Lepoti vračajo in se razvijajo v delih filozofov, pisateljev in likovnih umetnikov.

Poglejte tudi

na vrh strani

Zgodovina grdega »

Umberto Eco »

Zgodovina grdega je pregled neprijetnih in odbijajočih izrazov v človeški vizualni kulturi in umetnosti. Umberto Eco je s svojo enciklopedično širino pogledal na prikaze grdega v zahodni civilizaciji z več plati. Obravnava upodobitev grdega sega od Miltonovega satana do Geothejevega Mefista, od čarovništva in srednjeveške umetnosti mučenja do puščavništva, spokorništva in mučeništva, od izrodkov in iznakaženih teles do mitoloških pošasti in cirkuških spačkov, od dekadentne in kričave grdote do zanemarjenosti in kiča, pretiranosti in razvrata.

več »

Vrtinec seznamov »

Umberto Eco »

Umberto Eco se v knjigi Vrtinec seznamov posveča tistim območjem v umetnosti, ki jih zaznamuje naštevanje, seštevanje, dodajanje, zbiranje in kopičenje elementov. Gre za vrsto znanih in pogosto rabljenih stilskih (retoričnih) pripomočkov, po katerih posegajo zlasti besedni, nič manj radi pa tudi likovni umetniki. Za izhodišče jemlje Ahilov ščit (na katerem Hefajst upodablja ›vse, kar ve‹, a je kljub temu jasno, da čisto vse le ni šlo na ščit) in Homerjev popis ahajskih ladij in vojščakov (a bržkone niti vsa Iliada ne bi zadoščala za popoln imenik!), nato pa z antologijskimi odlomki prekrižari mnoga obdobja, avtorje in dela svetovne literarne zgodovine.

več »