Avtor

Siegfried Lenz

nemški pisatelj (1926–2014)

Siegfried Lenz je eden najvidnejših pripovednikov nemške povojne in moderne literature. Doma je bil iz vzhodnopruskega Lycka (današnji Ełk na Poljskem) in po predčasni maturi leta 1943 so ga poslali v mornarico. Pred koncem vojne je dezertiral in bil nekaj časa v britanskem taboru za vojne ujetnike. Po odpustu je v Hamburgu začel študirati, sodeloval je pri dnevniku Die Welt, kmalu pa tudi že objavljal svoje literarne zapise. Prvi roman Kragulji so bili v zraku je izdal leta 1951, sledil je Prebežnik, ki je izšel šele postumno, nato pa še številna druga dela (med njimi je najbolj znan roman Nemška ura, 1968), v katerih je tematiziral družbene in politične konflikte povojne Nemčije. S svojim literarnim ustvarjanjem je močno zaznamoval nemško književnost druge polovice prejšnjega in začetka tega stoletja. Ves čas je v javnosti nastopal tudi kot politično opredeljen intelektualec, skupaj z Günterjem Grassom je bil zagovornik socialdemokracije, podpiral je ›vzhodno politiko‹ Willyja Brandta in bil tesen prijatelj njegovega naslednika, kanclerja Helmuta Schmidta.

Knjige

na vrh strani

Prebežnik »

Siegfried Lenz »

Prebežnik je drugi roman nemškega pisatelja Siegfrieda Lenza. Napisan je bil leta 1952, izšel pa je šele leta 2016 in takoj postal uspešnica – ne nazadnje zaradi senzacionalnega dejstva, da še dolga desetletja po koncu vojne razmere v moderni Nemčiji niso dovoljevale razpravljanja o tako občutljivih temah, kot so kritična presoja nacističnega zla skozi oči vojaka na fronti, problematiziranje dogmatične vere v slepo izpolnjevanje dolžnosti, vprašanje vesti in dezerterstvo v vermahtu.

več »