Avtor

Konrad Paul Liessmann

avstrijski filozof, esejist in kulturolog, 1953

Na Univerzi na Dunaju je študiral germanistiko, zgodovino in filozofijo, tam je po doktoratu in habilitaciji ostal kot profesor filozofije. Od leta 1996 je znanstveni vodja vsakoletnega simpozija ›Philosophicum Lech‹ in urednik zbornikov, ki izhajajo po njih. Liessmann je zelo aktiven udeleženec aktualnih družbenih debat, priljubljen gost najrazličnejših medijskih formatov, zlasti (avstrijske) televizije, predvsem pa človek, ki z lastnim zgledom dokazuje, kolikšno moč in veljavo ima (lahko) najžlahtnejša filozofska misel pri obvladovanju izzivov in dilem življenja v moderni družbi.

Konrad Paul Liessmann je avtor številnih, predvsem esejističnih, biografsko-zgodovinskih, teoretskih in polemičnih knjig, tudi kot urednik je poskrbel za objavo velikega števila filozofskih prispevkov. Za svoje dosedanje delo je prejel več nagrad, med njimi kulturno nagrado Beljaka (1998), častno nagrado avstrijskih knjigotržcev za toleranco v mišljenju in delovanju (2003), nagrado mesta Dunaja za humanistiko (2014) in častni prstan Paula Watzlawicka (2016), razglašen je bil tudi za znanstvenika leta v Avstriji (2006).

Knjige

na vrh strani

Kdo ti je povedal, da si nag, Adam? »

Mitološko-filozofske skušnjave

Michael Köhlmeier », Konrad Paul Liessmann »

Kdo sem? Kaj pomeni svoboda? Kaj je lepota? Kako obvladujemo čustva in strasti? Kakšno vlogo imajo v medčloveških odnosih maščevalnost, zavist, prevzetnost? V življenju neprestano vznikajo številna temeljna vprašanja, ki jim iščemo odgovore v mislih in pogovorih, radi se tudi zatopimo v literaturo ali filozofijo, od koder črpamo modrosti starejših časov. V knjigi Kdo ti je povedal, da si nag, Adam? sta svojo radovednost in živahno misel združila pisatelj in filozof, v pripovednih zakladnicah preteklosti sta pobrskala za zgodbami in jih prenesla v naš čas.

več »