Avtor

Savina Zwitter

slovenska bibliotekarka, 1961

Magistrica Savina Zwitter, sicer diplomirana profesorica angleškega in slovenskega jezika in književnosti ter bibliotekarka specialistka, je že skoraj dve desetletji zaposlena kot knjižničarka na Gimnaziji Bežigrad. Tam je sodelovala v projektu prenove knjižnice kot vzorčne knjižnice (projekt Zavoda RS za šolstvo) ter pri vpeljavi računalniškega kataloga. Vsako leto uvaja dijake v šolsko knjižnico, organizira in izvaja program knjižnično-informacijsko znanje, bibliopedagoške ure, medpredmetne povezave. Kot vodja knjižnice skrbi za nabavo in obdelavo gradiva, svetovanje dijakom in učiteljem pri izposoji, načrtovanje dela knjižnice, sodeluje z učitelji pri pedagoškem delu, vodi učbeniški sklad. Je članica uredniškega odbora revije Šolska knjižnica.

Knjige

na vrh strani

Pedagoško delo v šolski knjižnici »

Savina Zwitter »

Šolska knjižnica je prostor, v katerem se lahko učenci seznanijo z delovanjem knjižnic. Pomembna naloga šolskega knjižničarja je približati knjižnice novim mladim uporabnikom tako, da jih bodo uspešno in z veseljem uporabljali. Magistrica Savina Zwitter je na podlagi dolgoletnih izkušenj v gimnazijski knjižnici pripravila strokovni priročnik, namenjen predvsem šolskim knjižničarjem.

več »