Avtor

Marko Snoj

Marko Snoj

slovenski jezikoslovec in etimolog, 1959

Marko Snoj (rojen v Ljubljani) se je po doktoratu iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja na ljubljanski Filozofski fakulteti (1989) kot Humboldtov štipendist izpopolnjeval na Univerzi v Regensburgu (1991–1992). Je avtor več etimoloških in akcentoloških razprav. Poleg te je napisal še štiri knjige, Kratko albansko slovnico (Ljubljana 1991), Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache (Hamburg 1994), Slovenski etimološki slovar (Ljubljana 11997, 22003) in Slovar jezika Janeza Svetokriškega I–II (Ljubljana 2006). Od druge do zadnje knjige je sodeloval pri nastajanju Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega jezika I–V (Ljubljana 1977, 1982, 1995, 2005, 2007). Je redni profesor na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje ljubljanske Filozofske fakultete, kjer predava akcent in prevoj v okviru indoevropske primerjalne slovnice ter uvod v etimološko metodo in študij virov. Od leta 2008 je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Knjige

na vrh strani

Slovenski etimološki slovar »

Dopolnjena izdaja

Marko Snoj »

Slovar je namenjen vsakomur, kogar zanima, zakaj se kruhu reče kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugače, od kod so v slovenščino prišle besede referendum, interpelacija, invazija in kateri so njihovi pomeni. Zasnovan je kot jezikovni priročnik, ki pojasnjuje, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile.

več »

Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen »

Marko Snoj »

Besede so kot ljudje, imajo svoje prednike in potomce, sorodnike in prijatelje. Iz svojih besedotvornih prednikov se rodijo zaradi potrebe po poimenovanju, se v teku svojega življenja spreminjajo, imajo potomce – ali pa tudi ne – in umrejo, ko jih nihče več ne potrebuje, ko njihove pomene prevzamejo druge besede ali ko poimenovano izgine iz naše zavesti.

več »