E-novice

Knjiga

Kako pisati na univerzi

Phyllis Creme, Mary R. Lea

prevod: Mateja Mahnič

naslovnica: Vesna Vidmar

format: 160 × 235

strani: 232

vezava: mehka

izid: 2013

ISBN: 978-961-241-698-0

Velja splošno mnenje, da pisati preprosto znate ali pa ne znate. Profesorici Phyllis Creme in Mary R. Lea sta nasprotno prepričani, da se pisanja lahko naučite. Njun priročnik je namenjen vsem, ki kdaj čutijo, da imajo težave pri pisanju, predvsem pa študentom, ki se ukvarjajo s pisanjem seminarskih nalog, poročil, magistrskih nalog, doktorskih disertacij ipd.
Obravnavane so vse stopnje pri pripravi naloge: branje priporočene literature, izdelava izpiskov, načrtovanje naloge, uporaba in ustrezno navajanje virov, pisanje naloge, argumentiranje ter urejanje in popravljanje naloge. Poleg praktičnih navodil so predstavljene številne vaje, s katerimi lahko izboljšate svoje pisanje in pridobite samozavest kot pisec.

Preberite odlomek

na vrh strani

Sprehod skozi vsebino knjige

Kot sva že omenili, je ta knjiga primerna za to, da si iz nje izberete poglavja in naloge, ki so za vas najpomembnejše, kljub temu pa priporočava, da jo berete od začetka do konca in pridobite popoln pregled nad pisanjem na univerzi.

2. poglavje uvaja nekaj pomembnih načinov, kako začeti oziroma se prvič lotiti visokošolskega pisanja. Dobro je, da se seznanite s tehnikami in jih tudi vadite, saj bodo zelo koristne pri vašem poznejšem študiju.

V 3. poglavju razpravljava o tem, kaj pomeni pisati za različne študijske smeri in predmete. Večina študentov odkrije, da morajo med svojim študijem pisati na veliko različnih načinov. To poglavje vam bo pomagalo prepoznati zahteve različnih študijskih smeri, ki jih boste morali upoštevati pri pisanju sestavkov.

4. poglavje se posveča pomembnosti razčlembe naslova in vprašanj, o katerih pišete v vašem sestavku. To poglavje vas usposablja, da se lahko lotite slehernega pisanja, na katerega naletite med študijem na visokošolski ustanovi.

V 5. poglavju pojmujeva branje kot sestavni del pisanja in vas usmerjava h koristnim strategijam, ki jih lahko uporabite pri branju. V tem poglavju vas bova spodbudili, da začnete razmišljati o sebi kot o bralcu svojega dela.

V 6. poglavju uvajava različne metode načrtovanja, oblikovanja in organiziranja vašega pisanja. Vse te aktivnosti vam bodo pomagale pri iskanju osrednje ideje in načrtovanju vašega pisanja.

7. poglavje se ukvarja z argumentiranjem in prepričevanjem in tudi s tem, kako pri pisanju upoštevati bralca.

8. poglavje prikaže, kako uporabljati in navajati različne vire. Povabi vas k razmišljanju o tem, kaj je plagiatorstvo in kako lahko uporabljate vaše vire, da se mu izognete.

V 9. poglavju obravnavava vprašanje, ki bega mnoge študente: kako se pripraviti na visokošolsko pisanje. To je prikazano z več strani, tudi s stališča prehoda od osebnega k univerzitetnemu pisanju. V tem poglavju se poučite tudi o strategiji pisanja v prvi osebi in o izražanju lastnih mnenj.

Ko boste prišli do 10. poglavja, boste že urejali in morda ponovno zastavljali pisanje vaše naloge, kar je tema tega poglavja, v katerem se dodatno poučite o metodah pisanja uvodov in zaključkov.

11. poglavje obravnava celoten vtis ter povezanost in enotnost vašega dela. Nekaj pozornosti namenja tudi ločilom kot enemu od načinov, da bo imelo vaše pisanje za bralca smisel. Nauči vas tudi, kako upoštevati mentorjevo povratno informacijo o vašem sestavku.

V 12. poglavju boste odkrivali, kako se poleg eseja lotiti različnih drugih vrst pisanja, ki jih boste srečali; seznanili se boste tudi z osnovami spletnega pisanja.

13. poglavje se ukvarja z učnim dnevnikom in refleksivnim pisanjem, ki vam omogočata bolj oseben pristop k vašemu učenju in poglobita razumevanje teme.

Končno naj opozoriva, da ta knjiga obravnava pisanje visokošolskih sestavkov in da ne vsebuje nikakršnih neposrednih napotkov za pisanje izpitov. Kljub temu meniva, da vam bodo razvoj razumevanja in izkušnje, ki jih boste pridobili s to knjigo, lahko pomagali tudi pri opravljanju pisnih izpitov.

© Modrijan založba, d. o. o., 2013