E-novice

Osnovna šola / naravoslovje

Objavljeno slikovno gradivo je iz novega učbenika za naravoslovje v 6. razredu. >>>

V Modrijanovih učbenikih za naravoslovje v 6. in 7. razredu boste našli veliko kakovostnega slikovnega gradiva. Tukaj je na voljo izbor, ki vključuje zlasti nazorne shematske prikaze. >>>

Elektronske prosojnice so namenjene uporabi pri pouku naravoslovja v osnovni šoli. Izdelane so na podlagi vsebin Modrijanovih učbeniških kompletov za naravoslovje v 6. in 7. razredu. >>>

Tale oddelek smo namenili najrazličnejšim strokovnim in didaktičnim vsebinam s področij, s katerimi se srečujete učitelji naravoslovja. Večina člankov je bila objavljena v reviji Naravoslovna solnica. Če so se vam ob branju utrnile misli ali ideje, ki bi jih radi delili z nami in svojimi kolegi, nam pišite. Zanimive odzive bomo objavili. >>>

Zelo izčrpen seznam zanimivih spletnih povezav za učitelje naravoslovja in drugih naravoslovnih predmetov. >>>

Naravoslovna solnica je namenjena permanentnemu izobraževanju in informiranju učiteljev na področju naravoslovja ter didaktike naravoslovja. Tukaj so na voljo izbrani prispevki iz 14. letnika revije. >>>

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.