E-novice

Slikovno gradivo iz učbenikov za naravoslovje

V Modrijanovih učbenikih za naravoslovje v 6. in 7. razredu boste našli veliko kakovostnega slikovnega gradiva. Tukaj je na voljo izbor, ki vključuje zlasti nazorne shematske prikaze.

__________________________________

Naravoslovje za 6. razred

* Prehranjevalna veriga
Shematski prikaz prehranjevalne verige (str. 10)

* Kroženje snovi
Shematski prikaz kroženja snovi (str. 10)

* Kamninski krog
Shematski prikaz kamninskega kroga (str. 20)

* Vzdrževanje umetnega okolja v rastlinjaku
Dvostranska slika (str. 40–41)

* ČB fotografija
Shematski prikaz izdelave črno-bele fotografije (str. 54)

* Nevarne snovi
Seznam skupin nevarnih snovi z oznakami (str. 59)

* Od cveta do ploda 1
Češnjev cvet (str. 77)

* Od cveta do ploda 2
Prašnik in pestič (str. 77)

* Od cveta do ploda 3
Oprašitev (str. 78)

* Od cveta do ploda 4
Plod (str. 79)

* Popolna preobrazba
Shema popolne preobrazbe (str. 96)

__________________________________

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.