E-novice

Osnovna šola / prvo triletje

Učiteljice in učitelji so z Modrijanovimi medpredmetnimi učbeniškimi kompleti Mlinček zelo zadovoljni. V njih vidijo mnogo prednosti v primerjavi z učbeniki za posamezen predmet. Kako prijeten je lahko pouk z Mlinčkom, se lahko prepričate ob ogledu kratkega filma, ki smo ga posneli na Osnovni šoli Gorje. >>>

Učiteljice in učitelji v prvem triletju, ki že uporabljate Mlinček ali pa se boste za to šele odločili, boste v tem predalčku našli povezave na dodatna poglavja in gradiva, povezana z našim Mlinčkom, dodali pa smo tudi povezave na novice, ki poročajo o Mlinčku. >>>

Prva generacija učencev in učiteljic ter učiteljev, ki v šolskem letu 2010/2011 uporablja učbeniški komplet Mlinček, si je nabrala že nekaj izkušenj. Tukaj objavljamo različne predstavitve, ponazoritve in članke, ki ste jih pripravljeni deliti z drugimi, ki že uporabljajo Mlinček ali pa to nameravajo v prihodnjem šolskem letu. Pišite nam! >>>

Slikovno gradivo iz Modrijanovih učbenikov za matematiko in spoznavanje okolja v prvem triletju lahko uporabite za pripravo prosojnic ali testov za preverjanje znanja. >>>

Tale oddelek smo namenili najrazličnejšim strokovnim in didaktičnim vsebinam s področij, s katerimi se srečujete učitelji v prvem triletju osnovne šole. Večina člankov je bila objavljena v reviji Naravoslovna solnica. Če so se vam ob branju utrnile misli ali ideje, ki bi jih radi delili z nami in svojimi kolegi, nam pišite. Zanimive odzive bomo objavili. >>>

Elektronske prosojnice so namenjene uporabi pri pouku v prvem triletju osnovne šole. Izdelane so na podlagi vsebin Modrijanovih učbeniških kompletov za matematiko in spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu. >>>

Učitelji v prvem triletju boste na predlaganih spletnih straneh našli mnogo idej, kako narediti pouk zanimivejši, tu in tam pa tudi zabaven. Naj bodo prvi koraki po svetovnem spletu prijetna in poučna izkušnja! >>>

Naravoslovna solnica je namenjena permanentnemu izobraževanju in informiranju učiteljev na področju naravoslovja ter didaktike naravoslovja. Tukaj so na voljo izbrani prispevki iz 14. letnika revije. >>>

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.