E-novice

Osnovna šola / prvo triletje

Učiteljice in učitelji so z Modrijanovimi medpredmetnimi učbeniškimi kompleti Mlinček zelo zadovoljni. V njih vidijo mnogo prednosti v primerjavi z učbeniki za posamezen predmet. Kako prijeten je lahko pouk z Mlinčkom, se lahko prepričate ob ogledu kratkega filma, ki smo ga posneli na Osnovni šoli Gorje. >>>

Učiteljice in učitelji v prvem triletju, ki že uporabljate Mlinček ali pa se boste za to šele odločili, boste v tem predalčku našli povezave na dodatna poglavja in gradiva, povezana z našim Mlinčkom, dodali pa smo tudi povezave na novice, ki poročajo o Mlinčku. >>>

Prva generacija učencev in učiteljic ter učiteljev, ki v šolskem letu 2010/2011 uporablja učbeniški komplet Mlinček, si je nabrala že nekaj izkušenj. Tukaj objavljamo različne predstavitve, ponazoritve in članke, ki ste jih pripravljeni deliti z drugimi, ki že uporabljajo Mlinček ali pa to nameravajo v prihodnjem šolskem letu. Pišite nam! >>>

Slikovno gradivo iz Modrijanovih učbenikov za matematiko in spoznavanje okolja v prvem triletju lahko uporabite za pripravo prosojnic ali testov za preverjanje znanja. >>>

Tale oddelek smo namenili najrazličnejšim strokovnim in didaktičnim vsebinam s področij, s katerimi se srečujete učitelji v prvem triletju osnovne šole. Večina člankov je bila objavljena v reviji Naravoslovna solnica. Če so se vam ob branju utrnile misli ali ideje, ki bi jih radi delili z nami in svojimi kolegi, nam pišite. Zanimive odzive bomo objavili. >>>

Elektronske prosojnice so namenjene uporabi pri pouku v prvem triletju osnovne šole. Izdelane so na podlagi vsebin Modrijanovih učbeniških kompletov za matematiko in spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu. >>>

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.