E-novice

Srednja šola / slovenščina

Iz Modrijanovih učbenikov za slovenščino v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah smo izbrali zanimive preglednice, shematske prikaze in drugo slikovno gradivo, ki vam utegne koristiti tako za razlago kakor za pripravo prosojnic in testov za preverjanje znanja. >>>

Preglednice učne snovi, ki jih vsebujeta učbenika Govorica jezika 2/3 in Govorica jezika 4, bodo zelo koristen pripomoček pri učenju, ponavljanju in preverjanju znanja tako za dijake v nižjih letnikih kot tudi pri pripravi na maturo. >>>

Na tem mestu najdete razporeditve učne snovi v posameznem letniku, ki izhajajo iz učnega načrta in učbeniških kompletov Govorica jezika. Koristile vam bodo kot zgled za lastne priprave, lahko pa jih prilagodite svojim željam in potrebam ter oblikujete učne ure po svoji zamisli. >>>

Pri snovanju učbenikov za slovenščino v srednji šoli smo naleteli na več strokovnih zadreg in terminoloških vprašanj, ki smo jih razreševali ob pomoči recenzentov jezikoslovcev. >>>

Nepogrešljivi pomočniki pri pisanju, branju, raziskovanju in pripravi na pouk so najrazličnejši slovarji, leksikoni in enciklopedije. Za učitelje slovenščine so posebej dragocena različna elektronska jezikovna orodja in zbirke, ki so na voljo na spletu. Zbrali smo nekaj najuporabnejših naslovov. >>>

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.