E-novice

Novica

Moja prva fizika – Modrijanova kompleta za osnovnošolsko fiziko kmalu popolna

06.09.2012

Učitelje fizike v osnovni šoli obveščamo, da je izšla prenovljena in posodobljena izdaja delovnega zvezka za fiziko v 9. razredu osnovne šole – Moja prva fizika 2. Delovni zvezek je učno gradivo za osnovnošolsko fiziko, ki je prenovljeno na podlagi lani sprejetega posodobljenega učnega načrta.
Spremembe v učnem načrtu – čeprav ta obravnave vsebin po zaporedju, kakršno je predlagano, izrecno ne zahteva – so učiteljem prinesle nemalo preglavic. Del snovi se je namreč iz 9. razreda »preselil« v 8. razred in obratno, kar ob uporabi sicer še veljavnih Modrijanovih kompletov od učiteljev terja precej iznajdljivosti. Bistvenejših vsebinskih sprememb učni načrt ni prinesel. Lani, preden smo se lotili prenove kompletov Moja prva fizika, smo učiteljem zadrego pomagali premostiti z objavo vsebinskih sklopov Enakomerno gibanje, Svetloba in Pogled v vesolje (v obliki dokumentov PDF) na spletu. Uporabniki Modrijanovega kompleta za 8. razred, če so kupili prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka, pa v tem šolskem letu ne bodo imeli več težav.
Žal pa nam ni uspelo v celoti pripraviti tudi kompleta za 9. razred. Delovni zvezek je zdaj v prodaji, učbenik pa je še v pripravi in bo na voljo v enem od prihodnjih mesecev, odvisno tudi od uspeha pri potrjevanju. Pri obravnavi vsebinskih sklopov Delo in energija ter Temperatura, notranja energija in toplota v 9. razredu se bo torej treba vrniti k »staremu«, a še vedno veljavnemu učbeniku Moja prva fizika 1, sklopa pa objavljamo tudi na naši spletni strani pri učbeniku Moja prva fizika 2, kjer omogočamo brezplačni prevzem dokumentov PDF.
Naj še opozorimo, da so rešitve nalog prenovljenega učbenika in delovnega zvezka Moja prva fizika 1 že objavljene (najdete jih ob predstavitvah, omogočili smo tako listanje kakor prevzem). Med letnimi in urnimi učnimi pripravami najdete letni pripravi po posodobljenem učnem načrtu. Po izidu učbenika Moja prva fizika 2 bomo skušali posodobiti in obogatiti tudi vsebine Gradiv za učitelje.
Rešitve nalog v prenovljenem delovnem zvezku Moja prva fizika 2 bomo objavili do konca septembra.
Želimo vam uspešno šolsko leto 2012/13!

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

DELO IN ENERGIJA

TEMPERATURA, NOTRANJA ENERGIJA IN TOPLOTA

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Sorodne novice

na vrh strani

18.09.2014

Kdor se uči latinščine, se bo laže naučil tujega jezika; kdor zna latinsko, se bolje znajde tudi v maternem jeziku »

Carpe diem! Sapienti sat! Nosce te ipsum! In vino veritas! Amor omnia vincit!

In še in še je bistroumnih latinskih misli in rekov, ki jih ljudje izrekamo, ne da bi pomislili, kaj v resnici pomenijo in od kod izvirajo. Drži, da se nam za to, da si zapomnimo nekaj latinskih besed in fraz, še ni treba učiti latinščine, da pa jih ne bi uporabljali kar tjavendan in se za povrh smešili pred drugimi, se je vsaj nekaj malega latinščine vendarle koristno naučiti.
In prijetno! Pred desetletjem in več, ko so bili »latinci« med nami še prava redkost, je veljalo, da je latinščina težak jezik, nekateri so ji radi pridevali oznako »mrtev jezik«, kar pa seveda še zdaleč ni res. Latinščina je še kako živa, živi v našem vsakdanjem jeziku, v književnosti in znanosti, v mnogih tujih jezikih. S kakšno vnemo nas skušajo nekateri prepričati, da se mora otrok čim prej začeti učiti angleško! Pa ste vedeli, da kar 60 odstotkov angleškega besedišča izvira iz latinščine?

objavljeno v rubriki: Za učitelje

25.08.2014

Izšel Tempus novum, končana prenova gimnazijskih učbenikov za matematiko »

V sodobnem času, ko prihajajo na trg novosti, še preden potrošniki začutimo potrebo po njih, ko nas pretirana raznolikost ponudbe spravlja v dvom pri izbiri, ko so stalnice v življenju prej izjema kot pravilo, je matematični učbenik, ki je pospremil na fakultete že skoraj 100 000 dijakov, vreden še toliko večjega občudovanja. Serija učbenikov Linea, Planum, Spatium in Tempus je gimnazijcem pri matematiki pomagala že na prelomu tisočletja, sedaj – po petnajstih letih – pa so jim na voljo isti, vendar dodobra posodobljeni učbeniki. Ker nam je rek »Dobrega se ne menja« poznan, smo pri prenovi pazili in obdržali rubrike, ki so jih za svoje sprejeli tako dijaki kot profesorji. Ohranili smo sistematičnost, nazornost in vpetost matematičnih vsebin v vsakdanje življenje ter dodali novosti, ki jih prinaša nov učni načrt: medpredmetno povezovanje, modeliranje, uporaba IKT …

Izšel je učbenik Tempus novum, zadnji prenovljeni učbenik iz Modrijanove serije gimnazijskih učbenikov za matematiko.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

21.08.2014

Poučevanje in učenje kemije v osnovni šoli poslej samo z enim učbenikom – z Mojo prvo kemijo »

Za učiteljice in učitelje kemije v osnovni šoli imamo dobro novico. Potem ko smo sredi junija naposled prejeli sklep, da je naš inovativni učbenik Moja prva kemija, ki vsebuje učno snov 8. in 9. razreda v eni knjigi, potrjen, smo lahko za izid pripravili celoten učbeniški komplet – učbenik in delovni zvezek v dveh delih. Prenovljeni komplet – pripravila ga je ista avtorska skupina kot starejši različici Moja prva kemija 1 in 2 – vam omogoča, da pouk vodite v skladu s svojo strokovno presojo in obravnavate teme po zaporedju, ki vam je najbližje in je najprimernejše tudi za vaše učence. Učni načrt za kemijo namreč ne predpisuje, po kakšnem vrstnem redu je treba obravnavati vsebine.
Učbeniški komplet Moja prva kemija smo zasnovali sledeč željam in predlogom učiteljev. Učbenik obsega 240 strani, kar je nekoliko več kot učbenika Moja prva kemija 1 in 2 skupaj. V njem smo ohranili vse dobre strani starejšega para in ga še izboljšali z najrazličnejšimi zanimivostmi, novimi spoznanji in bogatim slikovnim gradivom.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

23.05.2014

Prenovljena priročnika za učitelje Okolje in jaz 2 in Okolje in jaz 3 na voljo brezplačno na spletu »

Učiteljice in učitelje prvega triletja, ki uporabljajo Modrijanove učbeniške komplete za spoznavanje okolja Okolje in jaz, obveščamo, da si lahko prenovljena priročnika za učitelje (v 2. in 3. razredu) prenesejo na računalnik kot brezplačno elektronsko gradivo. Tiskanih priročnikov ni na voljo.
Elektronsko gradivo je dostopno tako v katalogu učbenikov kakor v meniju Priročniki za učitelje (e-publikacije).

objavljeno v rubriki: Za učitelje

22.05.2014

O novih učbenikih in drugi učbeniški literaturi za osnovno šolo letos pri založbi Modrijan »

Predzadnji mesec šolskega leta se izteka in čas je, da ponovimo, katera Modrijanova nova in prenovljena učna gradiva lahko učitelji in učenci osnovnih šol pričakujete v letu 2014.

SLOVENŠČINA
Z izidom Znanke ali uganke 5, dvodelnega samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, bo zaključen tudi niz samostojnih delovnih zvezkov, saj bodo ti poslej na voljo za prav vse razrede – od 4. do 9. razreda. Samostojni delovni zvezek je – za slovenščino to drži kot pribito – najučinkovitejši učni pripomoček. Poučevanje in učenje slovenščine se namreč vsaj v delu učnega procesa prav nič ne razlikujeta od poučevanja in učenja tujih jezikov, pri katerih si uspešnega dela brez knjige – naj se imenuje tako ali drugače –, ki omogoča branje, učenje, utrjevanje znanja in preverjanje s pisalom v roki, ni mogoče niti predstavljati. Samostojni delovni zvezki Znanka ali uganka so zelo posrečen preplet razlag in nalog in temeljijo na istoimenskih učbeniških kompletih, ki vključujejo potrjeni učbenik in delovni zvezek. To je v skladu z učbeniško politiko naše države prevladujoč »model« učnega gradiva na slovenskih šolah. Če je tako tudi na vaši šoli, in to celo pri slovenščini, kaže morda razmisliti o drugačnem modelu – samostojnem delovnem zvezku. Modrijanove »samostojne« Znanke pa imajo poleg drugih prednosti še eno – skupna cena dveh delov je namreč občutno nižja od cene učbeniškega kompleta.
objavljeno v rubriki: Za učitelje

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.