E-novice

Novica

Moja prva fizika – Modrijanova kompleta za osnovnošolsko fiziko kmalu popolna

06.09.2012

Učitelje fizike v osnovni šoli obveščamo, da je izšla prenovljena in posodobljena izdaja delovnega zvezka za fiziko v 9. razredu osnovne šole – Moja prva fizika 2. Delovni zvezek je učno gradivo za osnovnošolsko fiziko, ki je prenovljeno na podlagi lani sprejetega posodobljenega učnega načrta.
Spremembe v učnem načrtu – čeprav ta obravnave vsebin po zaporedju, kakršno je predlagano, izrecno ne zahteva – so učiteljem prinesle nemalo preglavic. Del snovi se je namreč iz 9. razreda »preselil« v 8. razred in obratno, kar ob uporabi sicer še veljavnih Modrijanovih kompletov od učiteljev terja precej iznajdljivosti. Bistvenejših vsebinskih sprememb učni načrt ni prinesel. Lani, preden smo se lotili prenove kompletov Moja prva fizika, smo učiteljem zadrego pomagali premostiti z objavo vsebinskih sklopov Enakomerno gibanje, Svetloba in Pogled v vesolje (v obliki dokumentov PDF) na spletu. Uporabniki Modrijanovega kompleta za 8. razred, če so kupili prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka, pa v tem šolskem letu ne bodo imeli več težav.
Žal pa nam ni uspelo v celoti pripraviti tudi kompleta za 9. razred. Delovni zvezek je zdaj v prodaji, učbenik pa je še v pripravi in bo na voljo v enem od prihodnjih mesecev, odvisno tudi od uspeha pri potrjevanju. Pri obravnavi vsebinskih sklopov Delo in energija ter Temperatura, notranja energija in toplota v 9. razredu se bo torej treba vrniti k »staremu«, a še vedno veljavnemu učbeniku Moja prva fizika 1, sklopa pa objavljamo tudi na naši spletni strani pri učbeniku Moja prva fizika 2, kjer omogočamo brezplačni prevzem dokumentov PDF.
Naj še opozorimo, da so rešitve nalog prenovljenega učbenika in delovnega zvezka Moja prva fizika 1 že objavljene (najdete jih ob predstavitvah, omogočili smo tako listanje kakor prevzem). Med letnimi in urnimi učnimi pripravami najdete letni pripravi po posodobljenem učnem načrtu. Po izidu učbenika Moja prva fizika 2 bomo skušali posodobiti in obogatiti tudi vsebine Gradiv za učitelje.
Rešitve nalog v prenovljenem delovnem zvezku Moja prva fizika 2 bomo objavili do konca septembra.
Želimo vam uspešno šolsko leto 2012/13!

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

DELO IN ENERGIJA

TEMPERATURA, NOTRANJA ENERGIJA IN TOPLOTA

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Sorodne novice

na vrh strani

28.10.2015

Za učitelje predmeta družba je sedaj na voljo tudi prenovljen priročnik za 4. razred osnovne šole v e-obliki »

Priročnik za učitelje Družba in jaz 1, Družba za 4. razred osnovne šole avtorice Maje Umek je prvič izšel že leta 2004, in sicer v tiskani obliki. Učitelji tega predmeta so ga željno pričakovali in potem tudi s pridom uporabljali celo desetletje. Učni načrt se je vmes nekoliko spremenil. V prenovljenem učbeniškem kompletu z istim naslovom, ki je prvič izšel leta 2012, so bile zato nekatere teme izpuščene, druge premeščene, v 4. razred pa je prišel vsebinski sklop o domači pokrajini, ki je bil prej (povečini) v 5. razredu.
Vse te vsebinske spremembe so sedaj vključene tudi v prenovljeni priročnik.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

03.09.2015

Izšel je učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole Stari in srednji vek »

Posodobljeni učni načrt za zgodovino v osnovni šoli (2011) je zasnovan precej drugače kot prejšnji, saj del vsebin ponuja izbirno. Prenova učnih gradiv in priprava novih sta zato toliko zahtevnejši in terjata precej več časa. Zato smo se pri Modrijanu odločili, da za zgodovino pripravimo povsem nova gradiva.
Prvi v nizu učbeniških kompletov, Stari in srednji vek, je namenjen učencem 7. razreda. Pravkar je izšel učbenik (Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ga je potrdil 31. julija 2015), delovni zvezek pa bo na voljo jeseni. Avtor učbeniškega kompleta je Andrej Krumpak.

Učbenik sledi učnemu načrtu, po katerem je del vsebin izbirnih. To omogoča dejavnejšo vlogo učencev in gradnjo različnih vrst znanja, učitelj pa lahko glede na zanimanje učencev teme izbira in jih poglablja. V učbeniku so obravnavane vse izbirne teme, vključeno pa je zgodovinsko dogajanje na vseh celinah, se pravi tudi v neevropskem prostoru. Posebnost učbenika je, da o najbolj oddaljenih obdobjih zgodovine »pripoveduje«.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

27.08.2015

Ste jo videli že, srno? – V pripravi je učbenik za naravoslovje v sedmem razredu »

Učitelji, ki ste že prelistali in pregledali učbenik za naravoslovje za 6. razred Jaz pa vem, kako rožice cveto …, ki smo ga pri založbi Modrijan izdali leta 2013, veste, da je zasnovan povezovalno – kemijske, fizikalne in biološke vsebine se prepletajo okoli zgradbe in delovanja rastlin ter sledijo dogajanju v naravi v določenem letnem času.

Tudi v učbeniku za sedmošolce Ste jo videli že, srno?, ki ga pripravljajo Staša Tome, Blanka Ravnjak, Robert Repnik in Saša A. Glažar, so vsebine razporejene v štiri sklope – štiri letne čase, kemijske, fizikalne in biološke vsebine pa so med seboj prepletene. Učbenik tako na izviren način omogoča usvojitev vseh učnih ciljev in doseganje standardov znanja po veljavnem učnem načrtu.
Glavna tema učnega načrta za naravoslovje v 7. razredu je spoznavanje živali.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

07.08.2015

Učbenik Stari in srednji vek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole je potrjen »

Kljub vročini na založbi tudi v času šolskih počitnic in dopustov pripravljamo nova šolska gradiva, med drugim tudi učbenike in delovne zvezke za zgodovino v osnovni šoli. Delavni pa so tudi drugje: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na dopisni seji, zaključeni 31. 7. 2015, potrdil učbenik Stari in srednji vek, Zgodovina za 7. razred osnovne šole, ki ga je napisal Andrej Krumpak. Dolgo pričakovani učbenik bo tako v naslednjem tednu na poti v tiskarno in bo na začetku novega šolskega leta že na voljo.
Zdaj ko je učbenik potrjen, lahko dokončamo tudi delovni zvezek Stari in srednji vek, ki ga je prav tako napisal Andrej Krumpak in smo ga pripravljali med poletjem. Izšel bo predvidoma do konca septembra. Za naslednje šolsko leto pa pripravljamo tudi učbeniški komplet za 8. razred, ki mu bo prav kmalu sledil še komplet za 9. razred.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

15.07.2015

Roman Sem punk čarovnica ... nominiran za večernico in izbran za tekmovanje za Cankarjevo priznanje »

Maja je bil pisatelj Vladimir P. Štefanec eden izmed desetih nominirancev za desetnico. Žirijo nagrade Društva slovenskih pisateljev je nagovoril njegov mladinski romaneskni prvenec Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov, ki je lani izšel pri založbi Modrijan. Nagrada – letos prvič samo »častna« – je pripadla starejšemu kolegi, a že po dveh mesecih ima Štefanec v rokah dosti »slajšo« nominacijo, kajti za večernico, Večerovo nagrado za najboljše mladinsko delo, je nominirana le peterica. Žiranti večernice – dr. Igor Saksida (predsednik), Maja Logar, dr. Aleš Debeljak, Tone Obadič in Petra Vidali – so izbirali med več kot 50 izvirnimi leposlovnimi deli različnih zvrsti z letnico 2014 (50 jih je prispelo na razpis, žirija pa je seznam po lastni presoji še dopolnila) in se odločili tudi za Punk čarovnico Vladimirja P. Štefaneca. Razglasitev zmagovalca bo kot vsako leto oznanila posebna priloga časopisa Večer približno teden pred slovesno podelitvijo nagrade 24. septembra v Murski Soboti.

Le nekaj dni pred razglasitvijo nominacij pa je Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje objavila seznam del, ki jih bodo naši šolarji brali v šolskem letu 2015/16.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.