E-novice

Novica

Moja prva fizika – Modrijanova kompleta za osnovnošolsko fiziko kmalu popolna

06.09.2012

Učitelje fizike v osnovni šoli obveščamo, da je izšla prenovljena in posodobljena izdaja delovnega zvezka za fiziko v 9. razredu osnovne šole – Moja prva fizika 2. Delovni zvezek je učno gradivo za osnovnošolsko fiziko, ki je prenovljeno na podlagi lani sprejetega posodobljenega učnega načrta.
Spremembe v učnem načrtu – čeprav ta obravnave vsebin po zaporedju, kakršno je predlagano, izrecno ne zahteva – so učiteljem prinesle nemalo preglavic. Del snovi se je namreč iz 9. razreda »preselil« v 8. razred in obratno, kar ob uporabi sicer še veljavnih Modrijanovih kompletov od učiteljev terja precej iznajdljivosti. Bistvenejših vsebinskih sprememb učni načrt ni prinesel. Lani, preden smo se lotili prenove kompletov Moja prva fizika, smo učiteljem zadrego pomagali premostiti z objavo vsebinskih sklopov Enakomerno gibanje, Svetloba in Pogled v vesolje (v obliki dokumentov PDF) na spletu. Uporabniki Modrijanovega kompleta za 8. razred, če so kupili prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka, pa v tem šolskem letu ne bodo imeli več težav.
Žal pa nam ni uspelo v celoti pripraviti tudi kompleta za 9. razred. Delovni zvezek je zdaj v prodaji, učbenik pa je še v pripravi in bo na voljo v enem od prihodnjih mesecev, odvisno tudi od uspeha pri potrjevanju. Pri obravnavi vsebinskih sklopov Delo in energija ter Temperatura, notranja energija in toplota v 9. razredu se bo torej treba vrniti k »staremu«, a še vedno veljavnemu učbeniku Moja prva fizika 1, sklopa pa objavljamo tudi na naši spletni strani pri učbeniku Moja prva fizika 2, kjer omogočamo brezplačni prevzem dokumentov PDF.
Naj še opozorimo, da so rešitve nalog prenovljenega učbenika in delovnega zvezka Moja prva fizika 1 že objavljene (najdete jih ob predstavitvah, omogočili smo tako listanje kakor prevzem). Med letnimi in urnimi učnimi pripravami najdete letni pripravi po posodobljenem učnem načrtu. Po izidu učbenika Moja prva fizika 2 bomo skušali posodobiti in obogatiti tudi vsebine Gradiv za učitelje.
Rešitve nalog v prenovljenem delovnem zvezku Moja prva fizika 2 bomo objavili do konca septembra.
Želimo vam uspešno šolsko leto 2012/13!

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

DELO IN ENERGIJA

TEMPERATURA, NOTRANJA ENERGIJA IN TOPLOTA

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Sorodne novice

na vrh strani

15.07.2015

Roman Sem punk čarovnica ... nominiran za večernico in izbran za tekmovanje za Cankarjevo priznanje »

Maja je bil pisatelj Vladimir P. Štefanec eden izmed desetih nominirancev za desetnico. Žirijo nagrade Društva slovenskih pisateljev je nagovoril njegov mladinski romaneskni prvenec Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov, ki je lani izšel pri založbi Modrijan. Nagrada – letos prvič samo »častna« – je pripadla starejšemu kolegi, a že po dveh mesecih ima Štefanec v rokah dosti »slajšo« nominacijo, kajti za večernico, Večerovo nagrado za najboljše mladinsko delo, je nominirana le peterica. Žiranti večernice – dr. Igor Saksida (predsednik), Maja Logar, dr. Aleš Debeljak, Tone Obadič in Petra Vidali – so izbirali med več kot 50 izvirnimi leposlovnimi deli različnih zvrsti z letnico 2014 (50 jih je prispelo na razpis, žirija pa je seznam po lastni presoji še dopolnila) in se odločili tudi za Punk čarovnico Vladimirja P. Štefaneca. Razglasitev zmagovalca bo kot vsako leto oznanila posebna priloga časopisa Večer približno teden pred slovesno podelitvijo nagrade 24. septembra v Murski Soboti.

Le nekaj dni pred razglasitvijo nominacij pa je Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje objavila seznam del, ki jih bodo naši šolarji brali v šolskem letu 2015/16.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

12.07.2015

Gimnazijski geografski učbenik o Evropi, kakršnega nimajo v nobeni drugi evropski državi »

Izšel je prenovljeni učbenik Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, ki so ga napisali geografi Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek in Mirko Pak. Gimnazijski profesorji geografije so ga že željno pričakovali, saj je »stari« učbenik – kljub vsakokratnim aktualizacijam statističnih podatkov ter nekaterih kart in grafov – že močno »povozil« čas. Naša celina Evropa je namreč od prve izdaje učbenika leta 2006 doživela nekaj malone »tektonskih« družbenih sprememb, na prvem mestu globalno finančno krizo, ki je izbruhnila leta 2008 in v temeljih pretresla celotno gospodarsko in družbeno dogajanje na stari celini. Učinki te krize so rdeča nit, ki se vleče skozi ves prenovljeni učbenik. Z njenim nastankom, širitvijo in posledicami se temeljito seznanimo že v uvodnem poglavju, največja pozornost pa ji je namenjena pri obravnavi Grčije. Obseg učbenika, ki ga je na novo potrdil Strokovni svet za splošno izobraževanje, je ostal enak kot pri dosedanjih izdajah (168 strani).

objavljeno v rubriki: Za učitelje

21.05.2015

Pred izidom prenovljeni učbenik Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij »

Modrijanov učbenik Evropa, namenjen dijakom 2. in 3. letnika gimnazij, je prvič izšel leta 2006. Avtorji Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek in Mirko Pak so pred vsakim novim natisom – do leta 2012 je bil učbenik še petkrat ponatisnjen – poskrbeli za nujne spremembe in posodobitve, kajti če za kateri predmet velja, da nekatere vsebine v učnih gradivih zelo hitro postanejo neuporabne, je to geografija. Svet okrog nas se vse hitreje spreminja, in to velja tembolj za Evropo. Stara celina je namreč v zadnjem desetletju doživela tako rekoč tektonske družbene spremembe, tem pa je nemogoče slediti zgolj z brskanjem po internetu; podatki so razdrobljeni, dostikrat se močno razlikujejo med seboj, so nezanesljivi in nepopolni.
Leta 2008 je Evropo zajela globalna finančna kriza in jo korenito predrugačila. Evropa leta 2006 ni več ista Evropa, v kakršni živimo danes, pri čemer ne gre zgolj za spremenjen politični zemljevid.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

16.04.2015

Prenovljeno opismenjevanje v medpredmetnih učbeniških kompletih Mlinček za 1. in 2. razred  »

Sprememba, ki jo prinašajo prenovljeni Modrijanovi medpredmetni učbeniški kompleti za 1. razred (Mlinček 1 – Vadnica za slovenščino) in 2. razred (Mlinček 2 – Vadnica za slovenščino, medpredmetni delovni učbeniki Mlinček 2 – 1. del, 2. del in 3. del), je vezana zgolj na začetno opismenjevanje, kjer smo obravnavo velikih tiskanih črk ter učenje branja in pisanja prenesli iz 2. v 1. razred. Preostale vsebine, tako medpredmetne kot samostojne, so ostale nespremenjene.
Tako so v vadnici za slovenščino Mlinček 1 poleg grafomotoričnih nalog in raznovrstnih nalog za vidno in slušno zaznavanje tudi obravnava velikih tiskanih črk ter naloge za usvajanje tehnike branja in pisanja. V vadnici za slovenščino Mlinček 2 pa so na začetku vaje za ponovitev snovi iz 1. razreda, v nadaljevanju pa spoznavanje malih tiskanih črk ter malih in velikih pisanih črk.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

26.11.2014

Učitelji družbe v petem razredu so dobili nov priročnik v e-obliki za uporabo učbeniškega kompleta Družba in jaz 2 »

Učbeniški komplet Družba in jaz 2, ki sta ga napisali Maja Umek in Olga Janša Zorn, je prvič izšel leta 2003 in mahoma osvojil veliko večino slovenskih šol. Isto se je zgodilo tudi s prenovljenim učbeniškim kompletom, ki je prvič izšel leta 2012. Učitelji imajo sedaj na voljo tudi prenovljen priročnik v e-obliki, ki ga je pripravila Maja Umek.
V primerjavi s prejšnjim priročnikom se je obravnava nosilnih tem iz vsebinskega sklopa »Domača pokrajina« prenesla v 4. razred, obravnava preostalih tem pa je vključena v prva dva vsebinska sklopa. Nekoliko drugačno je tudi zaporedje vsebinskih sklopov.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.