E-novice

Novica

Moja prva fizika – Modrijanova kompleta za osnovnošolsko fiziko kmalu popolna

06.09.2012

Učitelje fizike v osnovni šoli obveščamo, da je izšla prenovljena in posodobljena izdaja delovnega zvezka za fiziko v 9. razredu osnovne šole – Moja prva fizika 2. Delovni zvezek je učno gradivo za osnovnošolsko fiziko, ki je prenovljeno na podlagi lani sprejetega posodobljenega učnega načrta.
Spremembe v učnem načrtu – čeprav ta obravnave vsebin po zaporedju, kakršno je predlagano, izrecno ne zahteva – so učiteljem prinesle nemalo preglavic. Del snovi se je namreč iz 9. razreda »preselil« v 8. razred in obratno, kar ob uporabi sicer še veljavnih Modrijanovih kompletov od učiteljev terja precej iznajdljivosti. Bistvenejših vsebinskih sprememb učni načrt ni prinesel. Lani, preden smo se lotili prenove kompletov Moja prva fizika, smo učiteljem zadrego pomagali premostiti z objavo vsebinskih sklopov Enakomerno gibanje, Svetloba in Pogled v vesolje (v obliki dokumentov PDF) na spletu. Uporabniki Modrijanovega kompleta za 8. razred, če so kupili prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka, pa v tem šolskem letu ne bodo imeli več težav.
Žal pa nam ni uspelo v celoti pripraviti tudi kompleta za 9. razred. Delovni zvezek je zdaj v prodaji, učbenik pa je še v pripravi in bo na voljo v enem od prihodnjih mesecev, odvisno tudi od uspeha pri potrjevanju. Pri obravnavi vsebinskih sklopov Delo in energija ter Temperatura, notranja energija in toplota v 9. razredu se bo torej treba vrniti k »staremu«, a še vedno veljavnemu učbeniku Moja prva fizika 1, sklopa pa objavljamo tudi na naši spletni strani pri učbeniku Moja prva fizika 2, kjer omogočamo brezplačni prevzem dokumentov PDF.
Naj še opozorimo, da so rešitve nalog prenovljenega učbenika in delovnega zvezka Moja prva fizika 1 že objavljene (najdete jih ob predstavitvah, omogočili smo tako listanje kakor prevzem). Med letnimi in urnimi učnimi pripravami najdete letni pripravi po posodobljenem učnem načrtu. Po izidu učbenika Moja prva fizika 2 bomo skušali posodobiti in obogatiti tudi vsebine Gradiv za učitelje.
Rešitve nalog v prenovljenem delovnem zvezku Moja prva fizika 2 bomo objavili do konca septembra.
Želimo vam uspešno šolsko leto 2012/13!

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

DELO IN ENERGIJA

TEMPERATURA, NOTRANJA ENERGIJA IN TOPLOTA

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Sorodne novice

na vrh strani

21.05.2015

Pred izidom prenovljeni učbenik Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij »

Modrijanov učbenik Evropa, namenjen dijakom 2. in 3. letnika gimnazij, je prvič izšel leta 2006. Avtorji Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek in Mirko Pak so pred vsakim novim natisom – do leta 2012 je bil učbenik še petkrat ponatisnjen – poskrbeli za nujne spremembe in posodobitve, kajti če za kateri predmet velja, da nekatere vsebine v učnih gradivih zelo hitro postanejo neuporabne, je to geografija. Svet okrog nas se vse hitreje spreminja, in to velja tembolj za Evropo. Stara celina je namreč v zadnjem desetletju doživela tako rekoč tektonske družbene spremembe, tem pa je nemogoče slediti zgolj z brskanjem po internetu; podatki so razdrobljeni, dostikrat se močno razlikujejo med seboj, so nezanesljivi in nepopolni.
Leta 2008 je Evropo zajela globalna finančna kriza in jo korenito predrugačila. Evropa leta 2006 ni več ista Evropa, v kakršni živimo danes, pri čemer ne gre zgolj za spremenjen politični zemljevid.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

16.04.2015

Prenovljeno opismenjevanje v medpredmetnih učbeniških kompletih Mlinček za 1. in 2. razred  »

Sprememba, ki jo prinašajo prenovljeni Modrijanovi medpredmetni učbeniški kompleti za 1. razred (Mlinček 1 – Vadnica za slovenščino) in 2. razred (Mlinček 2 – Vadnica za slovenščino, medpredmetni delovni učbeniki Mlinček 2 – 1. del, 2. del in 3. del), je vezana zgolj na začetno opismenjevanje, kjer smo obravnavo velikih tiskanih črk ter učenje branja in pisanja prenesli iz 2. v 1. razred. Preostale vsebine, tako medpredmetne kot samostojne, so ostale nespremenjene.
Tako so v vadnici za slovenščino Mlinček 1 poleg grafomotoričnih nalog in raznovrstnih nalog za vidno in slušno zaznavanje tudi obravnava velikih tiskanih črk ter naloge za usvajanje tehnike branja in pisanja. V vadnici za slovenščino Mlinček 2 pa so na začetku vaje za ponovitev snovi iz 1. razreda, v nadaljevanju pa spoznavanje malih tiskanih črk ter malih in velikih pisanih črk.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

26.11.2014

Učitelji družbe v petem razredu so dobili nov priročnik v e-obliki za uporabo učbeniškega kompleta Družba in jaz 2 »

Učbeniški komplet Družba in jaz 2, ki sta ga napisali Maja Umek in Olga Janša Zorn, je prvič izšel leta 2003 in mahoma osvojil veliko večino slovenskih šol. Isto se je zgodilo tudi s prenovljenim učbeniškim kompletom, ki je prvič izšel leta 2012. Učitelji imajo sedaj na voljo tudi prenovljen priročnik v e-obliki, ki ga je pripravila Maja Umek.
V primerjavi s prejšnjim priročnikom se je obravnava nosilnih tem iz vsebinskega sklopa »Domača pokrajina« prenesla v 4. razred, obravnava preostalih tem pa je vključena v prva dva vsebinska sklopa. Nekoliko drugačno je tudi zaporedje vsebinskih sklopov.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

12.10.2014

Zakaj se ob izboru šolskega branja tako rado »zapraši«? – O literarnih besedilih za maturo iz slovenščine  »

Zakaj ob objavi izbora literarnih besedil za šolsko branje tako pogosto »dvigujemo prah«? Govorimo o tematskem sklopu za šolski esej pri pisnem delu izpita splošne mature iz slovenščine, o besedilih za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, o nacionalnem projektu spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS. Rohnijo starši, rohnijo učitelji, rohnijo novinarji, rohnijo celo poslanci. Spomnimo: pred leti so se nekateri starši bodočih maturantov zgražali nad romanom Ljubezen Marjana Rožanca in svoj gnev delili celo s televizijskimi gledalci; starši in tudi učitelji osmo- in devetošolcev so bruhali ogenj in žveplo na komisijo, ki je v izbor za Cankarjevo priznanje vključila knjigi Na zeleno vejo Andreja Predina in Oči Andreja Makuca, in celo dosegli, da je bila prva umaknjena s seznama obvezne literature za tekmovanje; Na zeleno vejo in s kresnikom nagrajeni roman Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela, ki je bil izbran v projektu »Rastem s knjigo«, sta postala celo predmet (neprijetnih) poslanskih vprašanj; zdaj po enem od spletnih forumov buri duhove knjižica Junaki z ladje Argo Gaje Kos in Damijana Stepančiča, ki jo morajo za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2014/15 prebrati četrto- in petošolci ...

objavljeno v rubriki: Za učitelje

08.10.2014

Periodni sistem – priročnik, o katerem doslej morda še vedeli niste, da ga potrebujete »

Veliko ljudi je preobčutljivih na nikelj, pogosto slišimo, kako nekomu primanjkuje železa, vemo, da so mlečni izdelki pomemben vir kalcija, da je živo srebro strupeno in zato živosrebrovih termometrov že nekaj let ni mogoče kupiti, da tisti značilni vonj, ki ga zaznamo med kopanjem v bazenu, povzroča klor in da klorirajo tudi pitno vodo, da so banane bogat vir kalija, ki je nepogrešljiv za zdravje, da so komu nepridipravi odnesli žlebove s strehe, ker so bili ti bakreni ... S kemijskimi elementi se srečujemo vsak dan, in tudi če nismo kemiki ali pa nam kemija celo nikoli ni čisto »ležala«, jih znamo bržkone vsi brez zadrege našteti najmanj deset, morda dvajset ali pa tudi več.
Beseda kemija ni z življenjem in naravo povezana nič manj kot beseda biologija, ki ji je življenje (bios) dalo ime, in ne manj kot fizika, ki je dobila ime po naravi (physis). Kemija je vsenaokrog nas, njen temelj pa so elementi. Znanstveniki so jih uredili v sistem, in ta – periodni sistem elementov – velja za enega najpomembnejših dosežkov moderne znanosti. Sistem se seveda spreminja, tako kot vse drugo v naravi, saj znanstveniki odkrivajo nove in nove elemente, pa tudi o »starih« in že v najstarejši periodni sistem vključenih elementih vedno doženejo še kaj novega.
In zato izdajamo knjige. Če boste ob novi knjigi Periodni sistem, ki sta jo napisala Paul Parsons in Gail Dixon, odmahnili, češ da »neko podobno knjigo« že imate v svoji knjižnici, se zelo verjetno motite.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.