E-novice

Novica

Moja prva fizika – Modrijanova kompleta za osnovnošolsko fiziko kmalu popolna

06.09.2012

Učitelje fizike v osnovni šoli obveščamo, da je izšla prenovljena in posodobljena izdaja delovnega zvezka za fiziko v 9. razredu osnovne šole – Moja prva fizika 2. Delovni zvezek je učno gradivo za osnovnošolsko fiziko, ki je prenovljeno na podlagi lani sprejetega posodobljenega učnega načrta.
Spremembe v učnem načrtu – čeprav ta obravnave vsebin po zaporedju, kakršno je predlagano, izrecno ne zahteva – so učiteljem prinesle nemalo preglavic. Del snovi se je namreč iz 9. razreda »preselil« v 8. razred in obratno, kar ob uporabi sicer še veljavnih Modrijanovih kompletov od učiteljev terja precej iznajdljivosti. Bistvenejših vsebinskih sprememb učni načrt ni prinesel. Lani, preden smo se lotili prenove kompletov Moja prva fizika, smo učiteljem zadrego pomagali premostiti z objavo vsebinskih sklopov Enakomerno gibanje, Svetloba in Pogled v vesolje (v obliki dokumentov PDF) na spletu. Uporabniki Modrijanovega kompleta za 8. razred, če so kupili prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka, pa v tem šolskem letu ne bodo imeli več težav.
Žal pa nam ni uspelo v celoti pripraviti tudi kompleta za 9. razred. Delovni zvezek je zdaj v prodaji, učbenik pa je še v pripravi in bo na voljo v enem od prihodnjih mesecev, odvisno tudi od uspeha pri potrjevanju. Pri obravnavi vsebinskih sklopov Delo in energija ter Temperatura, notranja energija in toplota v 9. razredu se bo torej treba vrniti k »staremu«, a še vedno veljavnemu učbeniku Moja prva fizika 1, sklopa pa objavljamo tudi na naši spletni strani pri učbeniku Moja prva fizika 2, kjer omogočamo brezplačni prevzem dokumentov PDF.
Naj še opozorimo, da so rešitve nalog prenovljenega učbenika in delovnega zvezka Moja prva fizika 1 že objavljene (najdete jih ob predstavitvah, omogočili smo tako listanje kakor prevzem). Med letnimi in urnimi učnimi pripravami najdete letni pripravi po posodobljenem učnem načrtu. Po izidu učbenika Moja prva fizika 2 bomo skušali posodobiti in obogatiti tudi vsebine Gradiv za učitelje.
Rešitve nalog v prenovljenem delovnem zvezku Moja prva fizika 2 bomo objavili do konca septembra.
Želimo vam uspešno šolsko leto 2012/13!

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

DELO IN ENERGIJA

TEMPERATURA, NOTRANJA ENERGIJA IN TOPLOTA

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Sorodne novice

na vrh strani

21.08.2014

Poučevanje in učenje kemije v osnovni šoli poslej samo z enim učbenikom – z Mojo prvo kemijo »

Za učiteljice in učitelje kemije v osnovni šoli imamo dobro novico. Potem ko smo sredi junija naposled prejeli sklep, da je naš inovativni učbenik Moja prva kemija, ki vsebuje učno snov 8. in 9. razreda v eni knjigi, potrjen, smo lahko za izid pripravili celoten učbeniški komplet – učbenik in delovni zvezek v dveh delih. Prenovljeni komplet – pripravila ga je ista avtorska skupina kot starejši različici Moja prva kemija 1 in 2 – vam omogoča, da pouk vodite v skladu s svojo strokovno presojo in obravnavate teme po zaporedju, ki vam je najbližje in je najprimernejše tudi za vaše učence. Učni načrt za kemijo namreč ne predpisuje, po kakšnem vrstnem redu je treba obravnavati vsebine.
Učbeniški komplet Moja prva kemija smo zasnovali sledeč željam in predlogom učiteljev. Učbenik obsega 240 strani, kar je nekoliko več kot učbenika Moja prva kemija 1 in 2 skupaj. V njem smo ohranili vse dobre strani starejšega para in ga še izboljšali z najrazličnejšimi zanimivostmi, novimi spoznanji in bogatim slikovnim gradivom.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

23.05.2014

Prenovljena priročnika za učitelje Okolje in jaz 2 in Okolje in jaz 3 na voljo brezplačno na spletu »

Učiteljice in učitelje prvega triletja, ki uporabljajo Modrijanove učbeniške komplete za spoznavanje okolja Okolje in jaz, obveščamo, da si lahko prenovljena priročnika za učitelje (v 2. in 3. razredu) prenesejo na računalnik kot brezplačno elektronsko gradivo. Tiskanih priročnikov ni na voljo.
Elektronsko gradivo je dostopno tako v katalogu učbenikov kakor v meniju Priročniki za učitelje (e-publikacije).

objavljeno v rubriki: Za učitelje

22.05.2014

O novih učbenikih in drugi učbeniški literaturi za osnovno šolo letos pri založbi Modrijan »

Predzadnji mesec šolskega leta se izteka in čas je, da ponovimo, katera Modrijanova nova in prenovljena učna gradiva lahko učitelji in učenci osnovnih šol pričakujete v letu 2014.

SLOVENŠČINA
Z izidom Znanke ali uganke 5, dvodelnega samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, bo zaključen tudi niz samostojnih delovnih zvezkov, saj bodo ti poslej na voljo za prav vse razrede – od 4. do 9. razreda. Samostojni delovni zvezek je – za slovenščino to drži kot pribito – najučinkovitejši učni pripomoček. Poučevanje in učenje slovenščine se namreč vsaj v delu učnega procesa prav nič ne razlikujeta od poučevanja in učenja tujih jezikov, pri katerih si uspešnega dela brez knjige – naj se imenuje tako ali drugače –, ki omogoča branje, učenje, utrjevanje znanja in preverjanje s pisalom v roki, ni mogoče niti predstavljati. Samostojni delovni zvezki Znanka ali uganka so zelo posrečen preplet razlag in nalog in temeljijo na istoimenskih učbeniških kompletih, ki vključujejo potrjeni učbenik in delovni zvezek. To je v skladu z učbeniško politiko naše države prevladujoč »model« učnega gradiva na slovenskih šolah. Če je tako tudi na vaši šoli, in to celo pri slovenščini, kaže morda razmisliti o drugačnem modelu – samostojnem delovnem zvezku. Modrijanove »samostojne« Znanke pa imajo poleg drugih prednosti še eno – skupna cena dveh delov je namreč občutno nižja od cene učbeniškega kompleta.
objavljeno v rubriki: Za učitelje

23.04.2014

Učbenik Svet smo posodobili že lani, zdaj na voljo tudi prenovljeni delovni zvezek »

Delovni zvezek Svet je prvič izšel pred desetimi leti kot dopolnilo istoimenskega učbenika za 2. letnik gimnazij. Velike spremembe v svetu, na nekaterih celinah tako rekoč »tektonski« družbeni premiki, so terjali pripravo prenovljenega učbenika in posledično tudi delovnega zvezka.
Dijaki bodo v njem našli 76 zanimivih vaj, s katerimi bodo lahko sistematično utrjevali ne le vsebinska, ampak predvsem procesna znanja, ki pri sodobnem pouku geografije stopajo v ospredje.

objavljeno v rubriki: Za učitelje

16.04.2014

Zakaj je Kostja Veselko bolj simpatičen kot Skulduggery Pleasant? – »Noč knjige« v Modrijanovi knjigarni »

V Modrijanovi knjigarni že potekajo »Dnevi Modrijanove knjige« in vse bliže je tudi noč, ki se bo na Slovenskem prvič imenovala po knjigi – Noč knjige. Tudi pri Modrijanu smo se odločili, da jo bomo pričakali s knjigo – praznovali bomo izid romana nagrajenega irskega pisatelja Dereka Landyja Kostja Veselko.
Besedo »knjiga« pa bomo povezali tudi z besedo »slovenščina« in vas skušali prepričati, da je treba literaturo brati v maternem jeziku. Od malih nog. Tako kot bi Kostja Veselko, če bi ga vprašali, v katerem jeziku najraje poka vice, brez omahovanja odvrnil: v angleščini. Navsezadnje je angleščino govoril vse od rojstva pred nekaj sto leti do smrti, pa tudi dolga stoletja potem, ki jih je preživel kot okostnjak. Kot trdi, je najlažje pameten in duhovit v materinščini, in to zanj ni majhna stvar.

Zakaj torej brati v slovenščini? Zakaj tudi Maja Novak, ki odlično obvlada več jezikov in prevaja iz angleščine, italijanščine, francoščine in hrvaščine, knjige bere v maternem jeziku?

objavljeno v rubriki: Za učitelje

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.