E-novice

Knjiga

Okolje in jaz 3, priročnik

Okolje in jaz 3 (prenovljeno)

Spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole

Milica Antić, Barbara Bajd, Dušan Krnel, Janez Ferbar, Mojca Pečar

priročnik za učitelje

format: 200 × 288

strani: 125

vezava: mehka

ISBN: 9789612418052 (pdf)

Prenesite (1,7 MB).

Priročnik je temeljno učiteljevo berilo in izhodišče za pripravo pouka. Z jasnim in preprostim opisom učnih enot omogoča učitelju uspešno delo. Odlika priročnika je velik izbor dejavnosti, ob katerih učenci neposredno spoznavajo okolje.
Priročnik je prenovljen v skladu s prenovljenim učbeniškim kompletom Okolje in jaz 3 in je na voljo kot brezplačno elektronsko gradivo.

 

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Do sto zanimivo bo

Matematika za 2. razred osnovne šole

Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran

priročnik za učitelje

Avtorice delovnega učbenika so pripravile tudi priročnik za učitelje, v katerega so vnesle didaktično-metodične predloge in koristne napotke za delo. Poudarjeno je aktivno učenje matematike prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno.

več »

Družba in jaz 2 (prenovljeno)

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek

priročnik za učitelje

Prenesite (1,6 MB).

Priročnik za učitelje Družba in jaz 2 (prenovljen) se nanaša na temeljito posodobljen in v marsičem tudi vsebinsko spremenjen istoimenski učbeniški komplet, ki je nastal na osnovi prenovljenega učnega načrta (2011). V primerjavi s prejšnjim priročnikom se je obravnava nosilnih tem iz vsebinskega sklopa »Domača pokrajina« prenesla v 4. razred, obravnava preostalih tem pa je vključena v prva dva vsebinska sklopa. Nekoliko drugačno je tudi zaporedje vsebinskih sklopov.
Prenovljeni priročnik za učitelje je temeljni vir izredno dobrodošlih smernic in tudi konkretnih napotkov za učiteljevo delo, saj na enem mestu »prinaša« vse tisto, kar usmerja učitelja pri njegovem delu.

več »

Dva krat tri, znamo vsi

Matematika za 3. razred osnovne šole

Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran

priročnik za učitelje

Prenesite (2,5 MB).

Avtorice delovnega učbenika so pripravile tudi priročnik za učitelje, v katerega so vnesle didaktično-metodične predloge in koristne napotke za delo.

več »

En dva tri, odkrij jo ti

Matematika za 1. razred osnovne šole

Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran

priročnik za učitelje

Avtorice delovnega učbenika so pripravile tudi priročnik za učitelje, v katerega so vnesle didaktično-metodične predloge in koristne napotke za delo. Poudarjeno je aktivno učenje matematike prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno. Zato je priročnik dobro izhodišče za pripravo pouka.

več »

Kocka 4

Matematika za 4. razred osnovne šole

Terezija Uran, Francka Bitenc, Snežana Mutić

priročnik za učitelje

Priročnik je dobro izhodišče za pripravo pouka matematike. Vsebuje didaktično-metodične predloge za vse učne enote ter hkrati spodbuja učiteljevo ustvarjalnost. Vsebuje tudi komentarje in rešitve nekaterih nalog v učbeniku in delovnem zvezku.

več »

Kocka 5

Priročnik za učitelje za 5. razred osnovne šole - matematika

Terezija Uran, Francka Bitenc, Snežana Mutić

priročnik za učitelje

Priročnik je dobro izhodišče za pripravo pouka matematike. Vsebuje didaktično-metodične predloge za vse učne enote ter hkrati spodbuja učiteljevo ustvarjalnost. Vsebuje tudi komentarje in rešitve nekaterih nalog v učbeniku in delovnem zvezku.

več »

Mlinček

Priročnik za učitelje

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj

priročnik za učitelje

Poglavja v priročniku si sledijo v enakem zaporedju kot v delovnem učbeniku in vsebujejo za vsakega od treh predmetov:
- teoretično ozadje, ki utemeljuje vsebine in razširja obzorje učitelja;
- cilje, ki so povzeti po učnem načrtu;
- navodila za delo z učbenikom, dodan je faksimile naloge za lažjo orientacijo;
- navodila za dodatne dejavnosti, s katerimi uresničujemo cilje, hkrati pa omogočajo individualizacijo in diferenciacijo.

več »

Mlinček 2

Priročnik za učitelje

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj, Tanja Pristovnik

priročnik za učitelje

Poglavja v priročniku si sledijo v enakem zaporedju kot v delovnem učbeniku in vsebujejo za vsakega od treh predmetov:
- teoretično ozadje, ki utemeljuje vsebine in razširja obzorje učitelja;
- cilje, ki so povzeti po učnem načrtu;
- navodila za delo z učbenikom in za dodatne dejavnosti, s katerimi uresničujemo cilje, hkrati pa omogočajo individualizacijo in diferenciacijo; dodan je faksimile naloge za lažjo orientacijo.

več »

Mlinček 3

Slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj

priročnik za učitelje

Prenesite (2 MB).

Priročnik prinaša vse teoretično in praktično ozadje, ki učitelju pomaga pri pripravi pouka. Poglavja si sledijo v enakem zaporedju kot v delovnih učbenikih in vsebujejo za vsakega od treh predmetov teoretično ozadje, ki utemeljuje vsebine posameznega poglavja, in učne cilje, ki jih za vsak predmet uresničujemo pri posameznem poglavju.

več »

Moja prva fizika 1

Fizika za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

priročnik za učitelje

Prenesite (2 MB).

Priročnik je dobro izhodišče za pripravo pouka, saj z jasno in preprosto razlago omogoča učitelju učinkovito delo. Za posamezno poglavje iz učbenika so učitelju v priročniku na voljo splošna pojasnila o učni snovi, časovna razporeditev učnih ur, naloge za pisno preverjanje ...

več »

Moja prva fizika 2

Fizika za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

priročnik za učitelje

Priročnik je dobro izhodišče za pripravo pouka, saj z jasno in preprosto razlago omogoča učitelju učinkovito delo. Za posamezno poglavje iz učbenika so učitelju v priročniku na voljo splošna pojasnila o učni snovi, časovna razporeditev učnih ur, naloge za pisno preverjanje znanja z rešitvami, pisni preizkus znanja, predlog izvedbe učne ure ter pregled eksperimentov in pripomočkov.

več »

Moja prva kemija 1

Kemija za 8. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

priročnik za učitelje

Priročnik vsebuje podrobne didaktično-metodične opise dela za vse učne enote. V njem je nanizano zaporedje dejavnosti, ki je lahko izhodišče in zbirka idej, iz katerih oblikujete učno uro po svoji zamisli.

več »

Moja prva kemija 2

Kemija za 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

priročnik za učitelje

Priročnik vsebuje podrobne didaktično-metodične opise dela za vse učne enote. V njem je nanizano zaporedje dejavnosti, ki je lahko izhodišče in zbirka idej, iz katerih oblikujete učno uro po svoji zamisli.

več »

Od mravlje do Sonca 1

Naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Barbara Bajd, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Seta Oblak

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje je temeljno učiteljevo berilo in izhodišče za pripravo pouka. Napisala ga je ista avtorska skupina kot učbenik in delovni zvezek. Jasen in preprost opis učnih enot omogoča učitelju uspešno delo.

več »

Od mravlje do Sonca 2

Naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Seta Oblak

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje je temeljno učiteljevo berilo in izhodišče za pripravo pouka. Napisala ga je ista avtorska skupina kot učbenik in delovni zvezek. Jasen in preprost opis učnih enot omogoča učitelju uspešno delo.

več »

Okolje in jaz 1 (prenovljeno)

Spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Barbara Bajd, Dušan Krnel, Janez Ferbar, Mojca Pečar

priročnik za učitelje

Prenesite (0,7 MB).

Priročnik je temeljno učiteljevo berilo in izhodišče za pripravo pouka. Z jasnim in preprostim opisom učnih enot omogoča učitelju uspešno delo. Odlika priročnika je velik izbor dejavnosti, ob katerih učenci neposredno spoznavajo okolje.

več »

Okolje in jaz 2 (prenovljeno)

Spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole

Milica Antić, Barbara Bajd, Dušan Krnel, Janez Ferbar, Mojca Pečar

priročnik za učitelje

Prenesite (0,7 MB).

Priročnik je temeljno učiteljevo berilo in izhodišče za pripravo pouka. Z jasnim in preprostim opisom učnih enot omogoča učitelju uspešno delo. Odlika priročnika je velik izbor dejavnosti, ob katerih učenci neposredno spoznavajo okolje.

več »

Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja

Priročnik za učitelje prvega triletja osnovne šole

Dušan Krnel

priročnik za učitelje

Priročnik nadgrajuje priročnike za posamezen razred, saj ponuja celovit pregled nad tremi razredi prvega triletja in je v pomoč učiteljem pri načrtovanju postopnega vpeljevanja določenih pojmov in postopkov.

več »

Znanka ali uganka 4

Slovenščina za 4. razred osnovne šole

Marta Kocjan - Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič

priročnik za učitelje

V priročniku so podane razlage učnih enot, časovna razporeditev snovi in rešitve vaj. Pri posameznih temah so dodani predlogi uvodne motivacije, komentarji ter navodila za delo z učbenikom in delovnim zvezkom.
Priložena je zgoščenka, na kateri so zvočni posnetki, ki so v učbeniku in delovnem zvezku predvideni za poslušanje. Dodani so tudi vzorci urnih učnih priprav.

več »

Znanka ali uganka 6

Slovenščina za 6. razred osnovne šole

Marta Kocjan - Barle

priročnik za učitelje

Priročnik ponuja strokovno razlago, s katero pojasnjuje težja, manj znana ali v stroki na različne načine predstavljena dejstva. Strokovni razlagi sledijo cilji in dejavnosti, kratki predstavitvi načina dela z učbenikom in delovnim zvezkom ter rešitve nalog iz delovnega zvezka.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.