E-novice

Knjiga

Družba in jaz 2, dz

Družba in jaz 2

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

format: 200 × 288

strani: 104

vezava: speto z žico

ISBN: 9789616465403

cena: 11,40 €

na zalogi

Delovni zvezek Družba in jaz 2 je neločljiv del učbeniškega kompleta. Če je v učbeniku velik poudarek na razvijanju vsebinskih znanj, pa so naloge v delovnem zvezku večinoma namenjene razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje.

Delovni zvezek prinaša obilico kratkih, zanimivih in predvsem razumljivih nalog, ki pri reševanju ne delajo težav učencem oz. njihovim staršem. Naloge so zelo raznolike, kar na uporabnike delovnega zvezka zagotovo deluje zelo stimulativno. Mnoge od njih zahtevajo analizo slikovnega gradiva, nekatere tudi različne dejavnosti, ki jih morajo učenci samostojno opraviti doma. Vse slikovno in grafično gradivo je izvrstne kakovosti, za otroke na tej stopnji pa so zagotovo še posebej privlačne številne računalniško izdelane ilustracije. Nihče ne pričakuje, da bi v šoli ali doma rešili prav vse naloge. Obilica razpoložljivih nalog je vključena predvsem z namenom, da bi imeli tako učitelji kot učenci in tudi njihovi starši večjo možnost izbire. Ker je družbi v petem razredu namenjeno več ur kot v četrtem, otroci pa so eno leto starejši, je delovni zvezek obsežnejši in tudi nekoliko zahtevnejši od tistega za četrti razred. Na koncu delovnega zvezka so delčki zemljevidov posameznih naravnih enot, ki jih učenci lahko izrežejo in sestavljajo.

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Družba in jaz 1 (prenovljeno)

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

Družba in jaz 1 je temeljito prenovljen istoimenski učbenik, ki je prvič izšel leta 2002 in je bil na slovenskih osnovnih šolah vseskozi zelo priljubljen. Posodobljeni učbenik sledi smernicam posodobljenega učnega načrta (2011), zato je v njem nekaj pomembnih sprememb. Enajst tem je izpuščenih, štiri teme pa so vanj prenesene iz učbenika za 5. razred – gre za sklop o domači pokrajini. Učbenik ima zato za približno desetino manjši obseg. Nekatere teme so zelo posodobljene, številni pojmi so preprosteje razloženi, več povzetkov je temeljito prenovljenih, zamenjali pa smo tudi nekaj slikovnega gradiva. Popolnoma smo prenovili tudi likovno in grafično podobo učbenika.

več »

Družba in jaz 1 (prenovljeno)

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek Družba in jaz 1 je tako kot učbenik usklajen s prenovljenim učnim načrtom (2011), ki je uvedel nekaj pomembnih sprememb. Večina nalog je namenjena razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje. Naloge so kratke, jasne in zanimive ter učencem pri reševanju gotovo ne bodo delale težav. Namenoma so zelo raznolike, saj je tako uporabnikom omogočen širši izbor načinov utrjevanja znanja.

več »

Družba in jaz 2 (prenovljeno)

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

Družba in jaz 2 je temeljito prenovljen istoimenski učbenik, ki je prvič izšel leta 2003 in je bil na slovenskih osnovnih šolah vseskozi zelo priljubljen. Posodobljen je na podlagi prenovljenega učnega načrta (2011), zato je v njem nekaj pomembnih novosti. Glavna se nanaša na vsebinski sklop »Domača pokrajina«. Nosilne teme iz tega sklopa so se namreč prenesle v učbenik za 4. razred, preostale pa so vključene v prva dva vsebinska sklopa prenovljenega učbenika in se nanašata na ljudi v družbi ter na orientacijo v prostoru.

več »

Družba in jaz 2 (prenovljeno)

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek Družba in jaz 2 je tako kot učbenik usklajen s prenovljenim učnim načrtom (2011), ki je uvedel nekaj pomembnih sprememb. Večina nalog je namenjena razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje. Naloge so kratke, jasne in zanimive ter učencem pri reševanju gotovo ne bodo delale težav. Namenoma so zelo raznolike, saj je tako uporabnikom omogočen širši izbor načinov utrjevanja znanja.

več »

Družba in jaz

Atlas. Družba za osnovno šolo

Maja Umek, Saša Jankovič, Olga Janša Zorn, Mateja Rihtaršič

atlas

V didaktičnem pogledu je atlas nekaj edinstvenega, saj v drugih državah nimajo česa povsem primerljivega. Kartografija je namreč povsem prilagojena starostni stopnji uporabnikov in tako prinaša vrsto inovacij oz. originalnih rešitev.

več »

Družba in jaz 1

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje Družba in jaz 1 je temeljni vir izredno dobrodošlih smernic in tudi konkretnih napotkov za učiteljevo delo, saj na enem mestu "prinaša" vse tisto, kar usmerja učitelja pri njegovem delu. Kratkemu predgovoru na začetku priročnika sledi pregled ciljev in poglavij po mesecih.

več »

Družba in jaz 1

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek je neločljiv del učbeniškega kompleta. Če je v učbeniku precejšen poudarek na razvijanju vsebinskih znanj, pa so naloge v delovnem zvezku večinoma namenjene razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje.

več »

Družba in jaz 1

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

V učbeniku se prepletajo vsebine z različnih družboslovnih področij – geografije, zgodovine, etnologije, sociologije in drugih, pri čemer je poudarek na geografiji in zgodovini. Didaktična zasnova učbenika v marsičem pomeni nadaljevanje oz. nadgradnjo zasnove iz Modrijanovega učbeniškega kompleta Tu sem doma 1, ki je že pred leti dodobra osvojil slovenske osnovne šole.

več »

Družba in jaz

Maja Umek, Olga Janša Zorn, Saša Jankovič, Mateja Rihtaršič

stenska slika

Komplet stenskih zemljevidov sestavljajo tri karte:
Slovenija – panoramska karta
Slovenija – pregledna karta
Evropa – karta držav

več »

Družba in jaz 2

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek

priročnik za učitelje

Prenesite (3,5 MB).

Priročnik za učitelje Družba in jaz 2 je temeljni vir izredno dobrodošlih smernic in tudi konkretnih napotkov za učiteljevo delo, saj na enem mestu »prinaša« vse tisto, kar usmerja učitelja pri njegovem delu. Kratkemu predgovoru na začetku priročnika sledi pregled ciljev in poglavij po mesecih. V nadaljevanju se avtorica sistematično loteva posameznih učnih tem, in sicer po istem vrstnem redu, kot si sledijo v učbeniku in delovnem zvezku.

več »

Družba in jaz 2

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

V učbeniku se prepletajo vsebine z različnih družboslovnih področij – geografije, zgodovine, etnologije, sociologije in drugih, pri čemer je poudarek na geografiji in zgodovini. Didaktična zasnova učbenika v marsičem pomeni nadaljevanje oz. nadgradnjo zasnove iz Modrijanovega učbeniškega kompleta Tu sem doma 2, ki je že pred leti dodobra osvojil slovenske osnovne šole.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.