E-novice

Osnovna šola / delovni zvezki

Iskanje: razred predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Moja prva geografija (prenovljeno)

Delovni zvezek za 6. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik

delovni zvezek

Prenovljeni delovni zvezek Moja prva geografija je pomemben sestavni del učbeniškega kompleta. Prinaša veliko pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje geografskega znanja in veščin, pri čemer je poudarek na razvijanju procesnih znanj. Naloge so različne: dolge in kratke, zahtevne in manj zahtevne, vse pa so pripravljene tako, da jih učenci lahko razumejo in rešujejo z veseljem. Zahtevnejše so označene z zvezdico.

več »

Moja prva kemija 1

Kemija za 8. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

delovni zvezek

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku.

več »

Moja prva kemija 2

Kemija za 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

delovni zvezek

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku. Zgoščenka bo učiteljem omogočila nazornejši pouk o kemijskih reakcijah in zgradbi snovi, učencem pa utrjevanje znanja.

več »

Moja prva kemija, 1. del (prenovljeno)

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm

delovni zvezek

Prenovljen delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku.

več »

Moja prva kemija, 2. del (prenovljeno)

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm

delovni zvezek

Prenovljen delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku.

več »

Moje telo

Biologija za 9. razred osnovne šole

Tatjana Kordiš

delovni zvezek

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Zbirka različnih nalog omogoča učencem preverjanje in dopolnjevanje pridobljenega znanja ter jih spodbuja k razmišljanju.

več »

Naše stoletje

Zgodovina za 9. razred osnovne šole

Ana Nuša Kern

delovni zvezek

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik in skupaj z njim sestavlja funkcionalno celoto.

več »

Od mravlje do Sonca 1 (prenovljeno)

Naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik

delovni zvezek

Delovni zvezek, ki dopolnjuje prenovljeni učbenik, ob premišljeno izbranih dejavnostih omogoča uresničevanje procesnih ciljev, ki jih predvideva učni načrt za predmet naravoslovje in tehnika v 4. razredu. Pripravljen je tako, da učence spodbuja k aktivnemu učenju prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in primerno njihovi razvojni stopnji. Vsebine, povezane s tehniko, se prepletajo z naravoslovnimi in so še posebej poudarjene s konkretnimi predlogi za dejavnosti.

več »

Od mravlje do Sonca 2 (prenovljeno)

Naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik

delovni zvezek

Delovni zvezek, ki dopolnjuje prenovljeni učbenik, ob premišljeno izbranih dejavnostih omogoča uresničevanje procesnih ciljev, ki jih predvideva učni načrt za predmet naravoslovje in tehnika v 5. razredu. Pripravljen je tako, da učence spodbuja k aktivnemu učenju prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in primerno njihovi razvojni stopnji. Vsebine, povezane s tehniko, se prepletajo z naravoslovnimi in so še posebej poudarjene s konkretnimi predlogi za dejavnosti.

več »

Okolje in jaz 2 (prenovljeno)

Spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Mojca Pečar, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Milica Antić Gaber, Davor Grgičević

delovni zvezek

Delovni zvezek smiselno dopolnjuje učbenik, saj cilji v učnem načrtu obsegajo tudi procesne cilje, ki jih lahko uresničimo le ob dejavnostih. Delovni zvezek je torej pripravljen tako, da omogoča aktivno učenje prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno.
V prenovljenem delovnem zvezku je dodanih nekaj svežih nalog, nekatere pa so posodobljene.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.