E-novice

Knjiga

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

delovni zvezek

naslovnica: Andreja Globočnik

format: 200 × 288

strani: 112

vezava: mehka

ISBN: 9789612416362

cena: 13,90 €

na zalogi

Zaporedje snovi v delovnem zvezku Moja prva fizika 2 zvesto sledi zaporedju v posodobljenem oziroma novem učbeniku. Delovni zvezek za 9. razred je nadgradnja prenovljenega oziroma novega delovnega zvezka Moja prva fizika 1, kar pomeni, da vključuje vsebinske sklope, ki v posodobljenem učnem načrtu (2011) sledijo poglavju o tlaku in vzgonu. Šolski poskusi so v novem delovnem zvezku umeščeni smiselno po poglavjih in ne več na koncu. Več je slikovnega gradiva, postavitev pa je čista in zelo pregledna.

Rešitve nalog (2 MB)

Preglejte nekaj strani

na vrh strani

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Učbenik za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

učbenik

Posodobljeni učni načrt (2011) je v pouk fizike vnesel precejšnje spremembe. Del snovi – poglavja o vesolju in enakomernem gibanju – je iz 9. razreda premaknjen v 8. razred, iz 8. v 9. razred pa je prestavljeno obravnavanje dela in energije ter toplote in notranje energije. V pouk se vrača tudi obravnavanje svetlobe.
Avtorji učbenika Moja prva fizika 1 so vsa gradiva temeljito pregledali in poglavja smiselno povezali v celoto, tako da v njih ne bo opaziti ostrih rezov in lepljenj, ki ob prenovi radi skazijo še tako odličen učbenik. Dodali so veliko novega slikovnega gradiva, osvežili vrsto poskusov in primerov, pripisali nove naloge in vprašanja. Pomembna novost so naloge v obliki dejavnosti.

več »

Moja prva fizika 1 (prenovljeno)

Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

delovni zvezek

Zaporedje snovi v delovnem zvezku Moja prva fizika 1, ki je pri pouku fizike tako rekoč nepogrešljiv, zvesto sledi zaporedju v posodobljenem oziroma novem učbeniku. Vključena so poglavja o svetlobi, vesolju in enakomernem gibanju, ki jih v starejši različici ni oziroma so bila po posodobitvi učnega načrta (2011) prestavljena iz 9. v 8. razred.

več »

Moja prva fizika 2 (prenovljeno)

Učbenik za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

učbenik

Novi učbenik Moja prva fizika 2 je nastal iz istoimenskega učbenika, ki je prvič izšel leta 1998, takrat za učence zaključnega razreda osemletne osnovne šole. V letih do danes je učbenik doživel več posodobitev, vse zaradi spreminjanja in posodabljanja učnih načrtov za fiziko.
Učbenik Moja prva fizika 2 je usklajen s cilji zadnjega posodobljenega učnega načrta (2011), pri čemer sledi tudi predlaganemu vrstnemu redu posameznih vsebinskih sklopov.

več »

Moja prva fizika 1

Fizika za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

učbenik

Uveljavljen učbenik se odlikuje po nazorno obravnavani snovi, kar omogoča učinkovito seznanjanje z osnovami fizike. Avtorji, učitelji praktiki so uspeli svoje izkušnje preliti v učbenik obvladljivega obsega.

več »

Moja prva fizika 2

Fizika za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

učbenik

Uveljavljen učbenik se odlikuje po nazorno obravnavani snovi, kar omogoča učinkovito seznanjanje z osnovami fizike. Avtorji, učitelji praktiki, so uspeli svoje izkušnje preliti v učbenik obvladljivega obsega.

več »

Moja prva fizika 1

Fizika za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

priročnik za učitelje

Prenesite (2 MB).

Priročnik je dobro izhodišče za pripravo pouka, saj z jasno in preprosto razlago omogoča učitelju učinkovito delo. Za posamezno poglavje iz učbenika so učitelju v priročniku na voljo splošna pojasnila o učni snovi, časovna razporeditev učnih ur, naloge za pisno preverjanje ...

več »

Moja prva fizika 2

Fizika za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

priročnik za učitelje

Priročnik je dobro izhodišče za pripravo pouka, saj z jasno in preprosto razlago omogoča učitelju učinkovito delo. Za posamezno poglavje iz učbenika so učitelju v priročniku na voljo splošna pojasnila o učni snovi, časovna razporeditev učnih ur, naloge za pisno preverjanje znanja z rešitvami, pisni preizkus znanja, predlog izvedbe učne ure ter pregled eksperimentov in pripomočkov.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.