E-novice

Knjiga

Družba in jaz 1 (prenovljeno)

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

format: 200 × 288

strani: 88

vezava: mehka

ISBN: 9789612416294

cena: 14,20 €

na zalogi

Družba in jaz 1 je temeljito prenovljen istoimenski učbenik, ki je prvič izšel leta 2002 in je bil na slovenskih osnovnih šolah vseskozi zelo priljubljen. Posodobljeni učbenik sledi smernicam posodobljenega učnega načrta (2011), zato je v njem nekaj pomembnih sprememb. Enajst tem je izpuščenih, štiri teme pa so vanj prenesene iz učbenika za 5. razred – gre za sklop o domači pokrajini. Učbenik ima zato za približno desetino manjši obseg. Nekatere teme so zelo posodobljene, številni pojmi so preprosteje razloženi, več povzetkov je temeljito prenovljenih, zamenjali pa smo tudi nekaj slikovnega gradiva. Popolnoma smo prenovili tudi likovno in grafično podobo učbenika.
V učbeniku Družba in jaz 1 se prepletajo vsebine z različnih družboslovnih področij – sociologije, zgodovine, geografije, etnologije in drugih. Knjiga učence spodbuja k razmišljanju in vrednotenju družbenih odnosov in dogodkov, ki so jim sami priča v vsakdanjem življenju. Na zgledih iz vsakdanjega življenja je zgrajena tudi razlaga temeljnih družboslovnih pojavov in procesov.
V prvem vsebinskem sklopu se učenci seznanijo s svojo vlogo četrtošolca. Sledijo sklopi o zemljevidih, družinah, načinih življenja, pravicah, skrbi za domači kraj, domači pokrajini in varovanju skupne dediščine. Na koncu sta še dve izbirni temi o spreminjanju prometa in šolanju v preteklosti.

Preverite, v čem se prenovljeni učbenik Družba in jaz 1 razlikuje od prejšnjega.

PRIMERJAVA

Preglejte nekaj strani

na vrh strani

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Družba in jaz 1 (prenovljeno)

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek Družba in jaz 1 je tako kot učbenik usklajen s prenovljenim učnim načrtom (2011), ki je uvedel nekaj pomembnih sprememb. Večina nalog je namenjena razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje. Naloge so kratke, jasne in zanimive ter učencem pri reševanju gotovo ne bodo delale težav. Namenoma so zelo raznolike, saj je tako uporabnikom omogočen širši izbor načinov utrjevanja znanja.

več »

Družba in jaz 2 (prenovljeno)

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

Družba in jaz 2 je temeljito prenovljen istoimenski učbenik, ki je prvič izšel leta 2003 in je bil na slovenskih osnovnih šolah vseskozi zelo priljubljen. Posodobljen je na podlagi prenovljenega učnega načrta (2011), zato je v njem nekaj pomembnih novosti. Glavna se nanaša na vsebinski sklop »Domača pokrajina«. Nosilne teme iz tega sklopa so se namreč prenesle v učbenik za 4. razred, preostale pa so vključene v prva dva vsebinska sklopa prenovljenega učbenika in se nanašata na ljudi v družbi ter na orientacijo v prostoru.

več »

Družba in jaz 2 (prenovljeno)

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek Družba in jaz 2 je tako kot učbenik usklajen s prenovljenim učnim načrtom (2011), ki je uvedel nekaj pomembnih sprememb. Večina nalog je namenjena razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje. Naloge so kratke, jasne in zanimive ter učencem pri reševanju gotovo ne bodo delale težav. Namenoma so zelo raznolike, saj je tako uporabnikom omogočen širši izbor načinov utrjevanja znanja.

več »

Družba in jaz

Atlas. Družba za osnovno šolo

Maja Umek, Saša Jankovič, Olga Janša Zorn, Mateja Rihtaršič

atlas

V didaktičnem pogledu je atlas nekaj edinstvenega, saj v drugih državah nimajo česa povsem primerljivega. Kartografija je namreč povsem prilagojena starostni stopnji uporabnikov in tako prinaša vrsto inovacij oz. originalnih rešitev.

več »

Družba in jaz 1

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje Družba in jaz 1 je temeljni vir izredno dobrodošlih smernic in tudi konkretnih napotkov za učiteljevo delo, saj na enem mestu "prinaša" vse tisto, kar usmerja učitelja pri njegovem delu. Kratkemu predgovoru na začetku priročnika sledi pregled ciljev in poglavij po mesecih.

več »

Družba in jaz 1

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek je neločljiv del učbeniškega kompleta. Če je v učbeniku precejšen poudarek na razvijanju vsebinskih znanj, pa so naloge v delovnem zvezku večinoma namenjene razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje.

več »

Družba in jaz 1

Družba za 4. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

V učbeniku se prepletajo vsebine z različnih družboslovnih področij – geografije, zgodovine, etnologije, sociologije in drugih, pri čemer je poudarek na geografiji in zgodovini. Didaktična zasnova učbenika v marsičem pomeni nadaljevanje oz. nadgradnjo zasnove iz Modrijanovega učbeniškega kompleta Tu sem doma 1, ki je že pred leti dodobra osvojil slovenske osnovne šole.

več »

Družba in jaz

Maja Umek, Olga Janša Zorn, Saša Jankovič, Mateja Rihtaršič

stenska slika

Komplet stenskih zemljevidov sestavljajo tri karte:
Slovenija – panoramska karta
Slovenija – pregledna karta
Evropa – karta držav

več »

Družba in jaz 2

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek

priročnik za učitelje

Prenesite (3,5 MB).

Priročnik za učitelje Družba in jaz 2 je temeljni vir izredno dobrodošlih smernic in tudi konkretnih napotkov za učiteljevo delo, saj na enem mestu »prinaša« vse tisto, kar usmerja učitelja pri njegovem delu. Kratkemu predgovoru na začetku priročnika sledi pregled ciljev in poglavij po mesecih. V nadaljevanju se avtorica sistematično loteva posameznih učnih tem, in sicer po istem vrstnem redu, kot si sledijo v učbeniku in delovnem zvezku.

več »

Družba in jaz 2

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

delovni zvezek

Delovni zvezek Družba in jaz 2 je neločljiv del učbeniškega kompleta. Če je v učbeniku velik poudarek na razvijanju vsebinskih znanj, pa so naloge v delovnem zvezku večinoma namenjene razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje.

več »

Družba in jaz 2

Družba za 5. razred osnovne šole

Maja Umek, Olga Janša Zorn

učbenik

V učbeniku se prepletajo vsebine z različnih družboslovnih področij – geografije, zgodovine, etnologije, sociologije in drugih, pri čemer je poudarek na geografiji in zgodovini. Didaktična zasnova učbenika v marsičem pomeni nadaljevanje oz. nadgradnjo zasnove iz Modrijanovega učbeniškega kompleta Tu sem doma 2, ki je že pred leti dodobra osvojil slovenske osnovne šole.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.