E-novice

Predstavitev in program

Založba Modrijan deluje 20 let. Vse od ustanovitve je njena temeljna dejavnost izdajanje šolske literature: učbenikov in delovnih zvezkov. Skrbi za številna predmetna področja: slovenščino, matematiko, kemijo, biologijo, fiziko, naravoslovje, naravoslovje in tehniko, geografijo, zgodovino, družbo, spoznavanje okolja in likovno vzgojo. Izdala je tudi nekaj učbenikov za izbirne predmete v osnovni šoli in za latinščino v srednji šoli.

Knjižni program je bil prvih nekaj let skromen, danes obsega vse od poljudnoznanstvene in strokovne literature do domačega in prevodnega leposlovja. Leta 2008 je Založba izdala zbirko Euroman – 27 proznih del, iz vsake države EU po eno, je izšlo v enem dnevu. Redne zbirke so Poteze (avtobiografije, biografije in biografski romani, spomini ipd.), Bralec (romani in kratke zgodbe sodobnih domačih in tujih avtorjev), Nostalgija (prevodi starejših »kanoniziranih« literarnih del) in Svila (krajša literarna besedila pomembnejših in v slovenščini že objavljenih književnikov). Med najpomembnejši avtorji, katerih dela so izšla pri Modrijanu, so Drago Jančar, Andrej E. Skubic, Katarina Marinčič, Božo Repe, Peter Vodopivec, Joyce Carol Oates, Angela Carter, Svetlana Aleksijevič, Annie Proulx, Philip Roth, Salman Rushdie, Milan Kundera, John McGahern, Richard Dawkins, Noam Chomsky, Umberto Eco, Umberto Galimberti ... Na leto izide do 50 novih knjižnih naslovov in do deset novih učnih gradiv.

____________

Uredništvo
urednistvo@modrijan.si (Na ta naslov ne sprejemamo ponudb avtorjev. Prosimo, oglejte si članek Za avtorje.)

Uredniki Področje
Bronislava Aubelj (glavna urednica) antična književnost, prevodno in izvirno leposlovje (zbirke), stvarna literatura (družboslovje); priročniki (prosti čas, zdravje ...); učbeniki za latinščino in zdravstveno terminologijo; spletne strani založbe Modrijan
Špela Fortuna učbeniki za kemijo v osnovni in srednji šoli; stvarna literatura (naravoslovje), priročniki (vzgoja in izobraževanje, prosti čas, zdravje, kulinarika ...)
Simona Knez učbeniki za matematiko v osnovni in srednji šoli; medpredmetno povezovanje v prvem triletju OŠ
Mija Longyka učbeniki za šolstvo narodnosti v osnovni šoli, učbeniki za umetnostno vzgojo v osnovni šoli; prevodno in izvirno leposlovje, stvarna literatura (družboslovje)
dr. Zala Mikeln učbeniki za slovenščino in likovno vzgojo v osnovni šoli; prevodno in izvirno leposlovje, stvarna literatura (družboslovje)
Špelca Mrvar (pomočnica glavne urednice) prevodno in izvirno leposlovje, stvarna literatura (družboslovje); priročniki
Dragica Perme učbeniki za slovenščino in družbo v osnovni šoli
dr. Jurij Senegačnik učbeniki za geografijo v osnovni in srednji šoli; priročniki (turistika)
Katarina Košir učbeniki za naravoslovje v osnovni šoli, učbeniki za biologijo v osnovni in srednji šoli
Aleš Učakar stvarna literatura (družboslovje in naravoslovje); priročniki, prevodno leposlovje
Julija Uršič izvirno in prevodno leposlovje
Marko Vidic stvarna literatura (družboslovje); izvirne monografije
Renata Vrčkovnik medpredmetno povezovanje v prvem triletju OŠ; stvarna literatura, prevodno in izvirno leposlovje

 

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.