E-novice

Avtor

Plinij Starejši

Plinij Starejši

rimski pisatelj, ok. 23 ali 24–79

Plinij Starejši (Gaj Plinij Sekund) se je rodil v času vladavine cesarja Tiberija v mestu Novi Komum (danes Como) v Transpadanski Galiji (današnja severna Italija severno od reke Pad). Izhajal je iz bogate družine, ki je bila v domačem municipialnem okolju med vodilnimi, imela pa je tudi precej posestev in podeželskih pristav v okolici Larijskega jezera. V Rim je menda prišel v času cesarja Kaligule (vladal 37–41). Tu se je začel izobraževati na različnih področjih: zanimali so ga umetnost, filozofija, znanost in zlasti govorništvo. Tako kot večina mladih Rimljanov je kariero nadaljeval v vojski: v Zgornji Germaniji je bil kot poveljnik kohorte; poveljeval je oddelku trakijskih pomožnih enot. Kmalu je napredoval v čin vojaškega tribuna, povzpel pa se je vse do stopnje poveljnika vojaškega krila. Po vrnitvi v Rim pa je večkrat opravljal funkcijo prokuratorja in imel še druge pomembne službe v državni upravi.
Plinij je umrl 24. avgusta 79 v vili Rektina pri Stabijah, ko je prišel na pomoč preživelim po izbruhu Vezuva. O njegovi smrti poroča njegov nečak Plinij Mlajši v pismu 6, 16, v katerem je kot priča dogodka na prošnjo zgodovinarja Tacita opisal izbruh Vezuva.

Knjige

na vrh strani

Naravoslovje »

Izbrana poglavja

Plinij Starejši »

Opus diffusum, eruditum nec minus varium quam ipsa natura – »obsežno delo, učeno in prav tako raznoliko kot narava sama«. Tako Plinijevo Naravoslovje (Naturalis historia), ki je najobsežnejše ohranjeno prozno delo rimske antike, opisuje Plinij Mlajši (Pisma 3, 5, 6).

več »